I takt med att debatten om hästvälfärd ökat, så har intresset ökat för hästkunskap utöver ridningen. Detta har Göteborgs Fältrittklubb tagit till sig och från och med i höst erbjuds eleverna lektioner från marken.

Tömkörning är ett av sätten att jobba hästen från marken och det kommer att vara med på lektionerna i höst.

Göteborgs-Posten har uppmärksammat detta i en intervju med Therese Reimer, stallchef. Hon berättar att man planerade för en grupp men intresset var så stort att man skapade ytterligare en grupp.

Hon säger också:
– Här vill vi jobba mer mot en hästskola än en ridskola, för att det finns så mycket mer att göra med hästarna än att rida på dem.

De avsuttna grupperna riktar sig till den som är intresserad i allmänhet, men också de som inte kan eller vågar rida. Ytterligare en fördel är att vuxna kan få tillfälle att hantera även ponnyer och inte bara stora hästar.

Foto: Lotta Karlsson