Två veterinärer har fått erinran av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och djursjukvård, VAN. Båda fallen handlar på olika sätt, om att veterinärerna brustit i att rapportera korrekt om hästarnas tillstånd.

I det första fallet är det en hästägare som hämtat hem sin häst från en djurhållare där hästen farit mycket illa. När ägaren hämtade hästen var den mager och vanvårdad. Bara någon vecka tidigare hade en veterinär varit ute på gården och vaccinerat hästen. Ägaren tycker att det är anmärkningsvärt att veterinären inte då slog larm och anmälde hästhållningen till länsstyrelsen. Veterinären har svängt i sin förklaring vid ett par tillfällen. Bland annat hävdat att hon inte alls var på plats och vaccinerade utan fyllde i passen åt en annan, icke namngiven, veterinär. I sin redogörelse till VAN uppger veterinären att det inte varit ett normalt patient-veterinär-kundförhållande mellan henne och djurhållaren utan att de är vänner privat. Hon inser att hon agerat fel och är djupt ångerfull. VAN skriver i sitt beslut att de inte kan prova ärendet vad gäller att veterinären låtit bli att anmäla vanvården till länsstyrelsen. Däremot kan de besluta när det kommer till vaccinationerna och att veterinären lämnat felaktiga uppgifter när hon lagt in vaccinationer i hästarnas pass. För det får hon en erinran.

Missade att hästen har melanom
I det andra fallet har en veterinär anmälts för bristfällig besiktning vid köp. Hästen, en skimmel, visade sig ha melanom när den kom fram till köparen, något som inte kom fram vid besiktningen. Den var köparen med på via Teams då denne bor i ett annat nordiskt land. Veterinären har försvarat sig med att antingen var melanomet inte där vid besiktningen eller så syntes det inte. Oavsett menar han att 80 procent av alla skimlar har melanom, det står i hans redogörelse: ”Åtta av tio skimlar utvecklar melanom. Om majoriteten av en viss grupp har vissa egenskaper är den egenskapen det normala. Det normala för skimlar är att ha melanom.” Ansvarsnämnden skriver att veterinären borde ha gjort en noggrannare besiktning och att han brustit i sin yrkesutövning, han får en erinran.

Foto: Adobe Stock