Det var i samband med Breeders 2023 som en häst testades positivt för fenylbutazon. Svenska ridsportförbundets disciplinnämnd dömer både ryttare och hästägare till sex månaders avstängning och böter.

Ryttaren har hävdat att hästen inte har behandlats före eller i samband med tävlingen och att han inte förstår hur hästen fått i sig substansen. Han vet heller ingen annan häst i hemmastallet som behandlats före tävlingarna. Han menar därför att hästen måste ha fått i sig preparatet i boxen på tävlingsplatsen.

Han säger också att han varit anställd hos ägaren som beridare och haft lite att göra med skötsel och utfodring.

Hästägaren, som var med på tävlingen, har vittnat om att hästen aldrig behandlats med fenylbutazon och att han inte vet hur hästen fått i sig substansen. Han har gjort en polisanmälan då han menar att det är möjligt att en okänd gärningsman tillfört hästen preparatet på tävlingsplatsen. Han uppger också att han bedriver seminverksamhet varför det finns läkemedel och preparat i ett olåst rum i stallet. Det aktuella preparatet har funnits på anläggningen och getts till tre hästar som kastrerades. Men det var i december två månader efter Breeders som ägde rum i oktober.

Båda stängs av i sex månader och ska betala 5 000 kronor vardera i böter. Resultatet från Breeders stryks. Avstängningen gäller till och med den 11 december.

DIN skriver i sina beslut att varken ryttaren eller hästägaren har kunnat förklara eller bevisa hur hästen fått i sig substansen. Därför döms båda för otillåten medicinering. Under avstängningen får de inte delta i någon egenskap på tävling eller annan aktivitet som är organiserad under SvRF, FEI eller annat nationellt förbund. De får endast vistas på tävlingar som publik.

DIN skriver också att de finner det anmärkningsvärt att hästägaren i egenskap av stallägare inte haft bättre och säkrare hantering av läkemedel just för att undvika eventuell kontaminering och felmedicinering av stallets tävlingshästar.

Läs besluten i sin helhet

Foto: Adobe Stock