Ridsport anses som jämlik där män och kvinnor tävlar på lika villkor. En självklarhet idag, men så har det inte alltid varit. Först 1940 blev det till exempel tillåtet för kvinnor att ställa upp i hopp- och dressyrtävlingar på svår nivå och så sent som 1964 blev det tillåtet för kvinnor att tävla i svår fälttävlan.

Svenska Ridsportförbundet berättar om ryttarinnor och amazoner som red både ”mildare och lugnare” (än männen) och dessutom ansågs vara ”moderliga och förtjusande”.

Läs artikeln om kvinnor i ridsporthistorien på Svenska Ridsportförbundets webb.