”Schysst stall”! ska främja arbetet för att förhindra sexuella trakasserier inom hästnäringen och involverar hela branschen, både arbetstagare och arbetsgivare. Bakom initiativet står Sveriges stora hästorganisationer samt Almega, Kommunal, Gröna arbetsgivare och arbetsmiljöorganisationen Prevent.
– Med ”Schysst stall!” vill vi utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är, hur arbetsgivare kan jobba förebyggande för att undvika att trakasserier förekommer och lära arbetstagare och elever vad de kan göra om de blir utsatta, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Satsningen presenteras för branschen på måndag den 11 mars, enligt Hippson.

Informations- och utbildningsmaterial finns på www.schysststall.se tillsammans med bland annat tips och råd för både arbetsgivare, arbetstagare, lärare, anställd och/eller hästägare. Där finns också en chatt samt information om hur just ditt stall kan bli ett Schysst stall och medverka i att förändra jargonger och attityder inom hela hästnäringen.