Med målsättning att förbättra både diagnostik och behandling av hästtänder tar nu djurodontolog Torbjörn Lundström initiativ till nya organisationen Nordic College of Equine Dentistry, NCED.

Organisationen syfte är bland annat att främja forskning och erbjuda fortbildning för veterinärer med ett specialintresse förhästtandvård. Man vill också öka kunskapen hos hästägarna. Läs mer hos ATL.

Foto: Anna Carlsson-Käck