Ett 40-tal hästföretagare samlades under onsdagen vid Axevalla travbana för att under ett par lunchtimmar nätverka, prata häst, företagande och framtid. Skara Hästland stod som värd tillsammans med Leader-projektet ”Häståret”.

En kort presentationsrunda inledde träffen och det var ett synnerligen gediget gäng som var på plats med allt från hovslagare och veterinärer till uppfödare och tränare från de flesta discipliner.  Malin Fahlesson, projektledare för det Leaderfinansierade projektet ”Häståret” bjöd in till diskussion och ställde frågan ”Vad vill du som hästföretagare ha för aktiviteter 2019, dels för egen del men även vad gäller utvecklingen av hästnäringen i Skaraborg”. Diskussioner i mindre grupper gav många bra förslag där alla var överens om att träffas regelbundet var viktigt på flera plan, inte minst för samarbeten och utveckling av respektives verksamheter. 

– Vi har till exempel svårt att hitta bra och hållbara hästar till ridskolan. Vi vill jobba närmare uppfödarna så vi kan komma ifrån importerna, menade flera i församlingen, och fick senare sin önskan uppfylld redan under lunchen.

Från arrangörernas sida hyser man förhoppningar om att lunchen ska bli starten på  ett hästföretagarnätverk i Skaraborg, en förhoppning som har alla förutsättningar att gå i lås.

Text & foto: Anna Carlsson-Käck