Regeringen har beslutat att lägga en proposition gällande ökat djurskydd. Man föreslår förbud mot tidelag och starkare skydd för försöksdjur. En sådan lagändring vill man ska träda i kraft den 1 april 2014. Fortfarande återstår stora delar av utredningen Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) som fortfarande är under beredning inom Regeringskansliet. Frågan kvarstår därför, varför dröjer en ny djurskyddslag i sin helhet. Läs tidigare artikel i ämnet via länken nedan: Hur lång är hösten