Etikett: Stefan Johanson (sida 1 av 2)

Stefan Johanson har gått bort

Hästsportprofilen Stefan Johanson gick hastigt bort under nyårshelgen. Han var vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. Läs mer på Hippson.se.

Avtalet mellan staten och ATG klart

Förhandlingarna mellan staten och ATG om ett nytt avtal har dragit ut på tiden. Något som påverkat Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, då deras verksamhet till stor del finansieras av medel från ATG. Men igår meddelade äntligen regeringskansliet i ett pressmeddelande att ett nytt avtal är klart, det nya avtalet löper fram till halvårsskiftet 2015. För HNS del innebär det nya avtalet att man får ett något minskat anslag vilket kompenseras genom att regeringen ger ett ökat anslag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och hippologutbildningen. – Vi är fortfarande en stor medfinansiär av utbildningen och tanken är att vi ska ha samma struktur och samverkan som tidigare. Den här ändringen har ingen praktisk betydelse, säger HNS vd Stefan Johanson till Equstrianwords. För HNS del har det varit en något orolig tid där det varit svårt att planera framåt då man inte vetat vilka medel man kommer att kunna röra sig med. Är avtalstiden på 1,5 år kort? – De senaste 7-8 åren har det varit korta avtalsperioder. Det handlar om osäkerheten kring spelpolitiken, säger Johanson. För HNS gäller det nu att visa vilken betydelse svensk hästnäring har för Sverige. – Vi är ingen förhandlingspart i avtalsförhandlingarna. Jag tycker att det nya avtalet visar att regeringen sett att hästnäringen är viktig. Nu gäller det att göra ett bra jobb. Att tillsammans med näringen och organisationerna visa att vi gör ett bra arbete. Annika Grundberg

Nya djurskyddsregler för generella

Förra veckan höll det Europeiska Hästnätverket ett av sina lunchmöten i Bryssel med EU-parlamentariker. På agendan stod de nya europeiska djurskyddsföreskrifterna som är på gång. Nätverket välkomnar nya regler som förenklar de gamla som kommit till under 50 år men man är också oroade över att de nya reglerna kommer att bli allt för generella. – Dock kvarstår frågan hur ett sådant löst ramverk, som lutar sig mot nationella föreskrifter, kan säkerställa att regelverket implementeras konsekvent i alla medlemsstater och att koordineringen fungerar vid ett sjukdomsutbrott. En stor del av bördan läggs på medlemsstater som kanske inte har resurser nog, sa Jan Rogers som representerade det brittiska ridsportförbundet. – I ljuset av detta så uppmanar vi parlamentet och kommissionen att överväga hur man ska få regelverket att praktiskt uppnå sitt syfte att skydda välfärden för Europas hästar, sa Roly Owers, vd World Horse Welfare. Parlamentsledamöterna påtalade bland annat också att processen för att behandla ett nytt regelverk inför beslut är alldeles för kort, bara två månader. Frågan gäller inte bara djurs välfärd utan berör även livsmedelskedjan. Stefan Johanson är ordförande i det Europeiska Hästnätverket och han var nöjd med mötet. – Det var ett ovanligt spänstigt möte med ivriga diskussioner mellan parlamentsledamöterna och representanten från kommissionen, som fick med sig ett antal synpunkter att hantera. Inspel som handlade både om regleringens innehåll och tidplanen, säger han via mail till Equestrianwords.

Lucka fyra- Stefan Johanson

advent4  

Stefan Johanson, vd HNS.

Stefan Johanson, vd HNS.

Stefan Johanson, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse: ”Ett långsiktigt avtal mellan regeringen och Svensk Travsport/Svensk Galopp, där alla parter ser nyttan och därmed ger nödvändiga resurser till det arbete HNS gör för att utveckla samt skapa tillväxt i hästnäringen.”

Verksamheten på Flyinge, Strömsholm och Wången hotad

Bara en dryg vecka före det att ett nytt avtal mellan staten och ATG ska vara klart gör ATG:s huvudägare, Svensk Travsport, ett utspel i Dagens Industri där man hotar att lämna landet. Man vill slippa kostnaderna för HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, verksamhet där riksanläggningarna Strömsholm, Flyinge och Wången ingår. – Det har varit sådana här utspel sedan i somras från ATG:s huvudägare Svensk Travsport, säger HNS vd Stefan Johansson.. – Jag känner att vi har stöd från regeringshåll för vår verksamhet men det är klart att det här skapar en viss oro. Vi har inte en långsiktig arbetsro. Vi jobbar på utifrån perspektivet att det här kommer att lösa sig, säger Stefan Johanson. ATG kämpar med minskad lönsamhet och konkurrens från utländska spelbolag. Deras avtal med staten löpte ut i våras men då man inte kunde komma överens om ett nytt avtal skapade man en frist genom att förlänga det befintliga avtalet. Den fristen löper ut nästa torsdag. Den 1 november ska ett nytt avtal vara klart. – Det finns större värden än HNS i det här. Om inget avtal kommer till kommer ATG att likvideras. 40 procent av ATG:s spel görs på internet men resten är ute på banorna och genom totalisatorspel och den verksamheten hotas nu. Annika Grundberg Läs tidigare artikel i ämnet HÄR    

Hästar ett viktigt ämne anser riksdagsledamöter

Myntkabinettet på Slottsbacken är platsen där HNS bjuder riksdagsledamöter på frukost. Foto: Gabriel Hildebrand/KMK

Myntkabinettet på Slottsbacken är platsen där HNS bjuder riksdagsledamöter på frukost. Foto: Gabriel Hildebrand/KMK

Onsdagen startade tidigt för Hästnäringens Nationella Stiftelses, HNS, vd Stefan Johanson och ett antal riksdagsledamöter som tackat ja till HNS frukostinbjudan. – Det kändes riktigt roligt. Det var cirka 12 riksdagsledamöter som deltog och de tyckte att vi tog upp relevanta frågor. Jag gick därifrån med en skön känsla, säger en glad Stefan Johanson efteråt. Frukostmötena startar tidigt, redan 7,30 för redan klockan 9 har riksdagsledamöterna annat inbokat men trots den tidiga timmen är det ett populärt arrangemang. – Det var fullsatt runt frukostbordet i dag, säger Johanson. Först gick man igenom HNS arbetsmarknadssatsning och därpå diskuterades vad hästnäringen har att erbjuda i form av sport, sysselsättning för tjejer, integration med mera. Nästa år är valår och det präglade mötet till viss del. HNS tanke har varit att arbeta på ett nationellt plan med frågor som är viktiga inför valet men efter dagens frukostmöte får man tänka om. – Riksdagsledamöterna anser att vi ska jobba regionalt och möta politikerna där. Så det kommer att bli 8-10 samlingar under året. Men hur det kommer att se ut exakt vet vi inte än. Nu måste vi tänka nytt. Landsbygdsfrågorna är i fokus inför valet och där är hästen en del av det som vi ska lyfta. Annika Grundberg Läs tidigare artikel om frukostmötet HÄR.

Deras val att lämna samarbetet

Det var organisationen Hästföretagarnas val att lämna HRR i och med att man lämnade den arbetsgrupp som jobbar med skapandet av en ny branschorganisation i LRF:s regi. – Det visade sig att Hästföretagarna inte var beredda på att samverka för en ny branschorganisation medan övriga organisationer i HRR är överens om att arbeta vidare med en branschorganisation under LRF, säger Stefan Johanson, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse, som ingår i HRR. – Därmed beslutade styrelsen att Hästföretagarna ska lämna HRR då motivet för dem att delta inte finns kvar. Hästföretagarna kom med i Hästnäringens Representationsråd tidigare i september i samband med att de ingick i den arbetsgrupp som arbetar med skapandet av en ny branschorganisation, arbetsgruppen har sina möten i HRR:s regi. Kort sejour för Hästföretagarna i HRR

Kort sejour för Hästföretagarna i HRR

I början av månaden bjöds den nationella branschorganisationen Hästföretagarna in att ingå i Hästnäringens Representationsråd, HRR. Tidigare har man ansett att organisationen var för liten för att ha en plats men så här sa HNS vd Stefan Johanson för en knapp månad sedan: ”Eftersom HRR just nu är den övergripande plattformen för diskussioner kring ett eventuellt bildande av LRF Hästföretagare ansåg vi det viktigt att organisationen Hästföretagarna via sin ordförande kan delta vid dessa möten.” Men när Hästföretagarna valde att lämna diskussionerna om en eventuell framtida ny hästorganisation i regi av LRF så åker man också ur HRR. Så här skriver Hästföretagarna i ett pressmeddelande: ”När nationella branschorganisationen Hästföretagarna föreslog att en bred och flexibel samverkan inom hästnäringen skulle tas fram gemensamt istället för ytterligare en branschorganisation, blev en av följderna att Hästföretagarna inte är välkomna till HRR´s möten. Dessa möten avhandlar bl a de stora gemensamma frågorna som berör svenska hästsektorn och samordnas av HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) vars huvudfokus är att främja svensk hästnäring och utveckla hästnäringens riksanläggningar. Det var vid ett möte rörande LRF´s förslag till ny branschorganisation den 2 september som Stefan Johanson, VD på HNS, inbjöd Hästföretagarna att bli en del av HRR. Men den 24 september lät han meddela att Hästföretagarna inte längre är välkomna, enligt styrelsens beslut.” Hästföretagarna med i HRR Hästföretagarna hoppar av samarbetet med LRF

Hästnäringen samverkar i Dalarna

I onsdags träffades representanter för Dalarnas hästnäring, länsstyrelsen och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, i Falun för inledande diskussioner om hur länets hästsektor kan samverka för att utveckla näringen. – Dalarna har unika möjligheter och stolta traditioner inom hästsektorn, de är viktiga att ta tillvara och utveckla. Det första många kommer att tänka på när man säger Dalarna är vår fantastiska gemensamma nämnare hästen, säger Anna Ozén, Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande. Vid mötet presenterade HNS sin satsning på regional samverkan – Att arbeta tillsammans inom hästnäringen även på det regionala planet är mycket angeläget, där tas många gånger besluten som innebär en direkt påverkan för både människor och hästar. Vi vet dessutom att hästnäringen i Dalarna bidrar till ca 450 helårsarbeten, något som är viktigt att synliggöra för att utveckla näringen lokalt och regionalt, säger Stefan Johanson, vd HNS, i pressmeddelandet.

Hästar på agendan i Bryssel

Stefan Johanson, ordförande i EHN och HNS vd. Foto: Thomas Blomqvist

Stefan Johanson, ordförande i EHN och HNS vd. Foto: Thomas Blomqvist

Igår höll det europeiska hästnätverket, EHN, styrelsemöte i Bryssel. Nätverkets ordförande är Stefan Johanson, till vardags vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse, och i ett mail till Equestrianwords berättar han om vad som stod på dagordningen. Vid mötet diskuterade man EHS årsmöte som hålls senare i höst. Där kommer temat att vara hästforskning och dess finansiering samt ”Horizon 2020” som är EU:s program för forskning och innovation kommande programperiod. Målsättningen är att vid årsmötet ha med EU-parlamentariker, representanter från EU-kommissionen, forskare med flera på talarlistan. Representanter från COPA, en organisation som samlar lantbrukare från flertalet av Europas länder, kommer att berätta om organisationens hästarbete. En annan punkt på programmet var den hästgrupp som bildats inom Europaparlamentet. Cirka 2-3 gånger per år bjuder EHN in till lunch där intresserade parlamentsledamöter får delta. Nästa möte blir i slutet av november och temat blir djurhälsoregler med inriktning häst. 2009 arrangerades Equus-seminariet i Uppsala och man planerar nu för nästa Equus. Det är planerat att hållas i samband med VM i Normandie nästa år och bland de som arbetar med det finns EHN, VM-arrangören och regionen Basse Normandie.

Äldre inlägg

© 2019 Equestrianwords

Tema av Anders NorenUpp ↑