EU-pengar till landsbygden i september

Jordbruksverket meddelar att man hoppas kunna öppna för ansökningar inom det nya landsbygdsprogrammet i september. Sverige har lämnat förslag till ett svenskt landsbygdsprogram till EU-kommissionen och väntar på att få det godkänt. – Vi hoppas att EU-kommissionen godkänner det svenska landsbygdsprogrammet till sommaren. Då kan ansökan, handläggning och utbetalning av projekt- och företagsstöden gå vidare […]

Jordbruksverket överklagar hovslagardom

För att bli godkänd hovslagare och räknas in bland dem som får arbeta med djurens hälso- och sjukvård måste redan utbildade hovslagare gå en fortbildning om fyra veckor varav två veckor ska vara teori och två veckor praktik. Detta har många etablerade hovslagare protesterat mot och en hovslagare överklagade beslutet till förvaltningsrätten – och vann. […]

En riktig skitdag

Hushållningssällskapet, JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och Sötåsen naturbruk bjöd in till en biogasdag under torsdagen. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar om olika biogasprojekt och efter lunch blev det en rundvisning på Sötåsens egen biogasanläggning där man rötar hästgödsel tillsammans med annan gödsel. Man hämtar gödsel från två större hästanläggningar, bland annat Axvalla travbana. Deltagarna […]

Ny hästpassförordning på gång

Någon gång under hösten eller tidigt nästa år kommer det en ny hästpassförordning. – Förändringarna är inte så stora. Det blir ändrad ordning på avsnitten och en del förtydliganden. Det är ingenting som påverkar djurägaren, säger David Slottner vid enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket. Nytt är också att det kommer att bli […]