Etikett: Hästnäringens Nationella Stiftelse

Stefan Johanson har gått bort

Hästsportprofilen Stefan Johanson gick hastigt bort under nyårshelgen. Han var vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. Läs mer på Hippson.se.

Handen på hjärtat – för hästens bästa

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, sätter fokus på hästens välfärd under vecka 12. Läs pressmeddelande nedan: ”Den här veckan uppmanas alla hästmänniskor att fokusera extra mycket på hästarnas välfärd. De små vardagsbesluten har stor betydelse för hästens välbefinnande. Hästvälfärd handlar om så mycket mer än sportens reglementen och samhällets lagar. Handen på hjärtat är ett projekt signerat Hästnäringens Djurvälfärdskommitté som finansieras och drivs av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). – Det finns redan mycket material och utbildningar med fokus på djurskydd och djurvälfärd i hästnäringens organisationer. Ett syfte med den här kampanjen är lyfta fram en del av allt som finns, samt öka kännedomen om hästnäringens gemensamma värdegrund för träning och tävling med häst, berättar Anahita Arai som är verksamhetssamordnare på HNS och ansvarig för Handen på hjärtat. – Värdegrunden är en moralisk kompass och vi vill så klart att var och en av oss – aktiva och ledare – ska agera i enlighet med den. I slutändan är det i mötet med våra hästar som värdegrunden går från ord till handling, säger hippologstudenten Ellinor Fuchs som under sin tio veckor långa praktik på HNS har arbetat med projektet. Hästen som väsen styr mina beslut Alla som professionellt eller på hobbynivå har hand om hästar har ansvar för sitt agerande och det är utgångspunkten i projektet Handen på hjärtat. Hästvälfärden handlar om så mycket mer än sportens reglementen och samhällets lagar. Varje dag och i varje möte med hästen ska vi ställa oss frågan om de beslut vi fattar är utifrån hästens bästa. Det handlar inte minst om att hästarna ska tränas och tävlas på ett etiskt hållbart sätt där hästens välbefinnande alltid väger tyngst i förhållande till personliga drömmar och andras förväntningar. – Den här kampanjen är förhoppningsvis bara startskottet för det här viktiga arbetet och vi hoppas det inspirerar till fler samtal om hästens beteende och behov samt vårt eget förhållningssätt, säger Pernilla Karlsson som är ordförande i Hästnäringens Djurvälfärdskommitté. Allt material om Handen på hjärtat hittar du på www.handenpahjartat.se Fakta om projektet: Handen på hjärtat är en gemensam satsning inom hästnäringen som drivs av Hästnäringens Djurvälfärdskommittén och finansieras av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Alla organisationer i Hästnäringens representationsråd (HRR) medverkar i projektet på ett eller annat sätt. I rådet ingår representanter från AB Trav och Galopp, LRF Häst, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Association of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämd samt HNS. Satsningen startade med en workshop i oktober 2014. Samtalen och diskussionerna indikerade bland annat att vi behöver bli bättre på att engagera, inspirera och prata om hästvälfärd samt hästars beteende och behov. Vecka tolv sätter hästnäringen handen på hjärtat för hästens bästa. Mer fakta om satsningen på www.handenpahjartat.se och www.nshorse.se  

En riktig ”skitdag” på Chalmers

Ulf Gustafsson är ständig moderator vid Chalmers hästarrangemang. Här tillsammans med Maria Kjellberg som berättade om krånglet med regelverk och godtyckliga beslut som drabbar hästföretagare. Foto: Lotta Karlsson

Ulf Gustafsson är ständig moderator vid Chalmers hästarrangemang. Här tillsammans med Maria Kjellberg som berättade om krånglet med regelverk och godtyckliga beslut som drabbar hästföretagare. Foto: Lotta Karlsson

(Uppdaterad) Chalmers satsning på forskning kring hästsport fortsätter. På onsdagen bjöd man in till en biogas- och hästgödseldag. Bland annat presenterades den förstudie som Hästföretagarna i Göteborgsregionen gjort om hästgödsel som en resurs.
Daniel Tamm från Biomil AB berättade om hur man framställer biogas. Foto Lotta Karlsson

Daniel Tamm från Biomil AB berättade om hur man framställer biogas. Foto Lotta Karlsson

Daniel Tamm från företaget Biomil AB berättade om grundkunskaper och förutsättningar för biogasproduktion. Bland åhörarna fanns representanter för tekniska högskolor, företag och organisationer som arbetar med utveckling av biogasanvändning, JTI, HNS med flera.
Dagens ämne - hästskit - gav upphov till diskussioner bland åhörarna. Foto: Lotta Karlsson

Dagens ämne – hästskit – gav upphov till diskussioner bland åhörarna. Foto: Lotta Karlsson

Det framkom att det pågår en hel del forskning och projekt som rör just omvandlingen av hästgödsel till energi. Större samordning och samverkan efterfrågades och en lista skickades runt där intresserade fick skriva upp sig med syfte att skapa ett nätverk. Representanter från presumtiva kunder fanns också i form av köpare av biogasbränsle. Intresset för hästgödsel som en energiresurs verkar vara stort. Ett annat tänkbart användningsområde för hästgödsel är att använda den biogas som produceras i industrin. På plats på Chalmers fanns representant för den petrokemiska industrin i Stenungsund, läs mer i ATL, artikeln finns HÄR.
Oskar Danielsson, student på Chalmers, hade varit i Australien inom ramen för sitt examensarbete och tittat på hur de hanterar sitt hästgödsel. Han berättade bland annat om hur de la ner rör i gödselstacken. Genom rören körde de kallvatten som värms upp av förbränningen i gödselstaden och därmed producerade varmvatten i andra änden. Foto: Lotta Karlsson

Oskar Danielsson, student på Chalmers, hade varit i Australien inom ramen för sitt examensarbete och tittat på hur de hanterar sitt hästgödsel. Han berättade bland annat om hur de la ner rör i gödselstacken. Genom rören körde de kallvatten som värms upp av förbränningen i gödselstaden och därmed producerade varmvatten i andra änden. Foto: Lotta Karlsson

 

Vem ska organisera hästnäringen – och varför

Equestrianwords artikel om LRF:s planer på att starta en organisation för hästnäringen och hur frågan togs upp vid senaste mötet i Landsbygdsdepartementets hästgrupp har väckt debatt. LRF har svarat att arbetet med ett LRF Hästföretagarna är i sin linda och att man vill ha hela näringen med sig om och när en ny organisation eventuellt blir verklighet. Aja Blomberg-Andersson är ordförande i Hästföretagarna och hon skriver i ett öppet brev att HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, måste låta alla vara med när man diskuterar hästnäringens framtid, i dag är Hästföretagarna utestängda från Hästnäringens Representationsråd. Läs debattinläggen här nedan. Maria Kjellberg, ordförande i Hästföretagarna i Göteborgsregionen skrev en debattartikel där hon ställde frågan om vad LRF vill med hästnäringen. Hennes debatt artikel finns HÄR. Titti Jöngren, som sitter i LRF:s riksförbundsstyrelse har skrivit ett svar på debattartikeln: Hej Maria! Jag har läst ditt öppna brev på din blogg och skulle vilja ta tillfället i akt att svara på de delar i ditt brev som är möjliga att svara på i dagsläget. Som du skriver undersöker vi nu möjligheten för ett LRF Hästföretagarna, men arbetet är endast i sin linda. Du ställer flera viktiga frågor och det är just precis sådana frågor som vi, hästnäringens organisationer, tillsammans behöver sätta oss ned och prata om framöver. Men innan vi börjar diskutera sakfrågorna behöver vi landa ett förslag på möjlig organisation, finansiering och styrning av ett LRF Hästföretagarna. Vi för nu dialog med hästnäringens olika organisationer, bland annat riksorganisationen Hästföretagarna, för att gemensamt ta fram ett förslag på modell. Modellen ska bygga på hästnäringens engagemang och finansiering samt passa in i LRFs befintliga organisationsstruktur. Förslaget ska sedan diskuteras och förankras. Jag vill understryka att detta är ingenting LRF tänker göra själva. Engagemanget och drivet måste finnas från hästnäringens sida för att detta ska bli verklighet. LRF arbetar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna. LRFs fokus är att skapa goda förutsättningar för medlemmarna att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Detta sker främst genom det näringspolitiska arbetet (från lokal nivå till Bryssel) och genom satsningar på företags- och företagarutveckling. Många frågor är lika för småföretagare på landsbygden, oavsett om du jobbar med häst, mjölk eller turism. Några frågor skiljer. Men LRF arbetar redan idag för 63 olika näringar och har lång erfarenhet av att driva komplexa frågor utifrån flera olika perspektiv.  Oavsett om du driver ett stort spannmålsföretag eller ett trädgårds- eller hästföretag har du som medlem i LRF samma möjlighet att påverka LRFs frågor och inriktning. Så häng med, ta möjligheten att påverka! Vi vill gärna höra era och andra hästföretagares idéer, funderingar och frågor. Vi kommer att ha en monter och folk på plats under Hästföretagarforum i Göteborg 24-25 april och hoppas att ni kommer förbi och pratar med oss då. Vänliga hälsningar Titti Jöngren LRFs Riksförbundsstyrelse Och även Hästföretagarna, den rikstäckande organisationen för hästföretagare ger sig in i debatten, här är ett öppet brev från dem: Den nationella branschorganisationen Hästföretagarna har fötts och vuxit ur ett behov, hos företagarna inom området häst. Ett behov av att ha en organisation som driver hästföretagares frågor. I dagsläget företräder den branschen på många platser av betydelse som Jordbruksverket, Skatteverket, Landsbygdsdepartementets hästgrupp osv. Hästföretagarna har en tydlig plattform att stå på och mandatet att driva företagarnas frågor. Den nationella branschorganisationen Hästföretagarna delar de farhågor som Maria Kjellberg för Hästföretagarna i Göteborgsregionen ger uttryck för i sin debattartikel. Det är medlemmarnas farhågor hon visar på. Hästföretagarna vill samverka. Med LRF, med Hästnäringens nationella stiftelse, med övriga organisationer inom hästnäringen. Samverka för att utveckla hästnäringen i Sverige. Vi har flera gånger knackat på olika dörrar för att få till denna samverkan. Den nationella branschorganisationen Hästföretagarna släpps dock inte in i samarbetet med de gamla elefanterna. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) grundades på 90-talet av LRF och ATG (AB Trav och Galopp) och säger på sin hemsida att man är en paraplyorganisation inom svensk hästnäring. Vidare säger man att för att kunna utföra uppdraget att fungera som en plattform för näringen har HNS dels ett Representationsråd…” ”Två gånger om året möts rådet och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma frågorna som berör svensk hästnäring”. Hästnäringens Nationella stiftelse har valt att utestänga branschorganisationen Hästföretagarna från det s.k Representationsrådet, med motiveringen att den nationella branschorganisationen är för liten. Runt 200 företagare samt regionala nätverk för hästföretagare är medlemmar i denna bara ett par år gamla branschorganisation Hästföretagarna. Vi, den nationella branschorganisationen Hästföretagarna tycker det är dags nu att börja samverka inom hästnäringen istället för att uppfinna hjulet gång på gång. Den organisation som tidigare saknades inom hästsverige var en branschorganisation för företagarna, den finns nu, vi finns. De organisationer som behövs för att utveckla näringen finns idag, det som behövs nu är samverkan mellan dessa, driva en process där alla får vara med och tillsammans staka ut en tydlig riktning på vart vi vill och vem som skall göra vad. Därför föreslår vi att LRF, om LRF nu vill och är redo att driva hästföretagarfrågor i sin organisation, eller HNS om det är de som vill och är redo för att driva dessa frågor, bjuder in alla de organisationer som finns för och inom näringen, till ett möte för att tillsammans staka ut vägen in i framtiden. Visa att ni vet hur kartan ser ut idag så är vi gärna med och stakar ut vägen in i framtiden tillsammans. Gör man inte det kommer huggsexan att fortsätta och är det något som inte gagnar hästnäringens utveckling i Sverige så är det denna eviga huggsexa om vem som skall äga vad och vem skall företräda vem. Det är en bred samverkans plattform vi behöver nu för att stärka och utveckla hästnäringen. Mandat man säger sig ha måste vara givna av andra i demokratisk anda, de kan inte fortsätta att vara självpåtagna av gamla strukturer som visar att man är oförmögen att driva processer tillsammans med nya strukturer för att skapa största möjliga utveckling för en näring. Man äger inte en fråga enbart för att man säger sig äga den, man äger den för att man har ett mandat av andra att äga och driva den. Det är tydligt att varken LRF eller HNS har det mandatet av hästföretagare i landet idag och vill man ha det måste man visa att man vet hur verklighetskartan ser ut och bjuda in till samverkan, på riktigt. Hästföretagarna genom ordförande

© 2019 Equestrianwords

Tema av Anders NorenUpp ↑