Lagom till torsdagens morgonkaffe under tioårsjubilerande Hästföretagarforum i Göteborg presenterade Carl Dyrendahl från LRF Häst Sveriges första nationella strategi för hästföretagande, en strategi som arbetats fram under ett drygt år av hästföretagarna själva under ledning av LRF Häst. Samtliga stora hästorganisationer har också varit med i framtagandet. Strategin ska verka som hästnäringens enade röst mot omvärlden och man har strukturerat arbetet i tre fokusområden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.
– Det här blir en murbräcka i kontakterna med myndigheterna, menade Carl Dyrendahl.

Strategin sträcker sig till 2030. Här kan du läsa hela strategin: https://www.lrf.se/hastforetagarstrategi

Text & foto: Anna Carlsson-Käck