Parallellt med Gothenburg Horse Show arrangeras som bekant den stora hästmässan Eurohorse. Förutom montrar fulla med saker man som hästmänniska förmodas inte kunna leva utan, bjuds det även på seminarier och föreläsningar. I år fanns det extra mycket med fokus på ”må bra med häst”. Lotta Karlsson rapporterar:

”På årets Eurohorse fanns det mer än vanligt som handlade om vad hästen gör med oss och hur vi mår i vårt hästande. Till exempel hade Ryttarinspiration föreläsningar om mental träning och även hästunderstödd terapi på tapeten. I BYS/Naturförvaltningen Västra Götalands monter hölls på fredagen några seminarier med anknytning till detta och i paddocken fanns Göteborgs Handikappridklubb där de visade hur terapiridning kan gå till.

Margareta Håkansson

Margareta Håkansson

Margareta Håkanson pratade om stresshantering med hästens hjälp. Margareta är fysioterapeut verksam inom OHI och har en del av sin verksamhet förlagd till Göteborgs Handikappridklubb:
– Vi utsätter oss för stora mängder stress när vi bor i städer med buller, föroreningar, ständig uppkoppling mm. I stallet kan vi få vår välbehövliga nedvarvning när vi gör våra sysslor, rör oss tillsammans med hästen osv. Det är sådant som hästmänniskor vet utan att tänka på det, men nu finns det forskning som styrker detta!

Läs mer om vad Margareta sa i Hippsons reportage som du hittar HÄR.

Pia Tillberg

Pia Tillberg

I ett annat seminarium berättade Pia Tillberg från stiftelsen Hippocampus om sitt arbete med neuropsykiatriskt funktionshindrade. Ett arbete med bara tre ”måsten”: hjälm, hålla i repet samt att ge morot till hästen. I övrigt är terapitiden mycket flexibel. Terapin ger rörelseglädje och deltagarna får samarbeta både med hästen och med andra deltagare.

Robert Kölby

Robert Kölby

Göteborgs Handikappridklubb
Robert Kölby, ordförande i Göteborgs Handikappridklubb, berättade också om klubbens verksamhet och framtidsvisioner. Klubben har terapiridning, kroppskännedom till häst, fritidsridning (ridlektioner för ryttare med och utan funktionshinder) med mera.

I paddocken visade ridskolehästen Sune och instruktör Alissa Olsen tillsammans med medlemmar från ungdomssektionen olika typer av terapiridning och utrustning medan Marie-Louise Nilsson, specialpedagog, berättade.

Mot bakgrund av allt detta; visst är hästar och ridsport friskvård!”

Text & foto: Lotta Karlsson

OHI står för Organisationen för Hästunderstödda Insatser och är en organisation för alla som arbetar med hästunderstödd terapi samt att öka kunskapen om detta i allmänhet.

Hästunderstödd terapi används av t.ex. sjukgymnaster, arbetsterapeuter, läkare, psykologer, specialpedagoger mfl. Hästunderstödd terapi omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och specialpedagogik.