Månad: oktober 2016

Felicia Lång – första ryttaren att börsnoteras

Felicia Lång från Gävle är 13 år, framgångsrik i främst childrensklasser i hoppning och med en långsiktig satsning på de riktigt stora tävlingarna. Felicia är också världens allra första börsnoterade hoppryttare.

Felicia Lång från Gävle är 13 år, framgångsrik i främst childrensklasser i hoppning och med en långsiktig satsning på de riktigt stora tävlingarna. Felicia är också världens allra första börsnoterade hoppryttare.

Världens första börsnoterade hoppryttare. 13-åriga Felicia Lång ifrån Gävle tar nu steget in på börsen för finansiera sin väg till den absoluta toppen inom sin sport. Att ridsport är en av de allra dyraste sporterna att utöva är inget nytt. När framgångarna kommer krävs det också mer och mer pengar för att kunna gå vidare. Något som få familjer klarar av hur talangfulla deras satsande barn och ungdomar än är. Familjen Långs lösning kallas för crowd investing och går ut på att sälja andelar i Felicias satsning via börsföretaget Trade in Sports. Man vänder sig till både privatpersoner och företag. En andel kostar 100 kronor och totalt finns det 5200 andelar. Felcia Lång får pengar till sin satsning och på sikt och om det går bra betalas pengarna tillbaka till investerarna.

– Vi har lyckligtvis haft möjligheten att bekosta Felicias intresse hittills men hästhoppning är en kostsam sport. Vi tycker denna modell är bra, den ger Felicia bättre förutsättningar, samtidigt som de som hjälper till får något tillbaka om det går bra i framtiden, säger Felicias mamma, Camilla Bauman Lång.
– Det finns en donationskultur inom idrotten som tyvärr inte är till gagn för de aktiva, säger Claes Holmström, chef för Trade in Sports.
– Idrotten borde ta mer inspiration av näringslivet där man investerar i entreprenörer och där en entreprenörs framgång gör det möjligt för flera att finansiera sina projekt genom att avkastningen investeras på nytt.

Om Felicias satsning lyckas kan avkastningen återinvesteras i nya hoppryttare och man skapar ett positivt kretslopp. Felicia Lång är 13 år och rider för Gävle Ryttarsällskap. Hon började med ridning redan som sexåring och det är hoppning som gäller. Hon har redan många fina framgångar och resultat med sig. Bland annat ett DM-guld hemma i Gävle där hon slog ett vasst startfält med seniorryttare. Felicia har varit med i landslaget i childrenkategorin, hon har ridit Mountain Horse Childrens Challenge, och hon står som först reserv till Elmia Scandinavian Horse Show och hon och familjen tillbringar mesta tiden, när hon inte går i skolan, med att åka till nya stora tävlingar. Ett kortsiktigt mål är att bli uttagen och få rida Nordiska och Europeiska mästerskapen i childrensklasser och hennes långsiktiga mål är att en dag får rida i ett olympiskt spel.

Om satsningen och hur det fungerar: Totalt finns 5200 andelar för 100 kr styck. Investerarna får totalt 12 procent av de intäkter som Felicias hästverksamhet generera under perioden 2021-2028. Utdelningen till investerarna betalas på årsbasis från och med 2021. Förutsättningen är att Felicias tjänar mer än en miljon kronor per år. Intäkter av hästförsäljningar ingår inte i utdelningen.

Felicia Långs hästar: Fonda B: 11-årigt sto från Belgien, (e.V Apollo van het Lindebos). Hittills tävlad upp till och med 1.30. Third Time Lucky: 8-årig valack, (e. Callahan – Quite Easy) tävlad till och med 1.40. Uppfödd av Yvonne Idehäll, Forsby.

Juristen om hästaffärer: ”Fäst allt på papper och tro inte alla om gott.”

Hästen är funnen, besiktad och klar. Det är dags att göra upp affären och skriva under köpeavtalet. Färdigtryckta kontrakt i all ära men det finns anledning att titta över dem och komplettera med uppgifter specifika för just din hästaffär. Att tänka efter före lönar sig i längden och besparar både säljare och köpare eventuella senare bekymmer. Ett muntligt avtal gäller visserligen, men är svårt att bevisa vid tvist.
– Ett skriftligt köpeavtal är A och O. Där ska det först och främst tydligt framgå vem som är säljare, vem som är köpare och vilken häst avtalet avser. Redan här är det inte ovanligt med brister, menar juristen Carina Alfvén som i många år medlat i hästaffärer som av olika anledningar gått snett.
– Jag medlar hellre än driver någons sak. Det är som regel bättre att prata med varandra än att rusa till Tingsrätten, där kan det kosta mer än vad det smakar.

Granska avtalen noga innan du skriver under.

Granska avtalen noga innan du skriver under.

Handeln med hästar regleras i köplagen och konsumentköplagen. Köplagen gäller när försäljningen sker mellan två privatpersoner, mellan två näringsidkare eller om en näringsidkare köper något av en privatperson. Konsumentköplagen ger dig skydd när du som privatperson köper något av en näringsidkare. Den gäller även när en näringsidkare förmedlar köp mellan två privatpersoner.
– Men om man som privatperson återkommande säljer och köper hästar kan man vid en juridisk granskning bedömas som näringsidkare och då är det konsumentköplagen som tillämpas, påpekar Carina Alfvén. Konsumentköplagen är tvingande till köparens fördel. Det innebär att säljaren aldrig kan friskriva sig från köparens lagliga rättigheter. En klausul som exempelvis ”säljes i befintligt skick” är därför betydelselös i detta fall.
– Oavsett tillämplig lag så ser jag ser ofta underliga formuleringar där säljaren försöker friskriva sig från det mesta. Som säljare ska du vara uppriktig och upplysa om de eventuella brister som hästen har. Skriv allt på papper. Jämför med ett husköp. Står det i protokollet att huset har haft fukt i källaren kan köparen inte komma tillbaka och klaga på just det. Ett dolt fel är just precis det; dolt, och kan aldrig ha upplysts om tidigare. Enligt konsumentköplagen ska köparen anmärka på eventuella fel inom skälig tid, dvs inom två månader, efter det att felet upptäckts. Reklamationsrätten gäller i tre år efter köp.

Kan man lämna tillbaka?
Den absolut vanligaste frågan Carina Alfvén får är om det är möjligt att lämna tillbaka hästen när det gått fel. Och har man ett väl formulerat avtal och kan åberopa köprättsliga fel kan påföljden bli hävning av köp, ibland tillsammans med eventuella merkostnader. Alternativt kan ett prisavdrag bli utdömt.
– Man tittar då på vad som avtalats och vad köparen har kunnat förutsätta utifrån de uppgifter som säljaren givit. Säljaren har alltid upplysningsplikt enligt Konsumentköplagen. Om det är två privatpersoner som gör upp om affären är det köparen som istället har undersökningsplikt. Om en tvist råder mellan privatperson och näringsidkare kan konsumenten få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden – ARN. De ger en opartisk och kostnadsfri bedömning av ärendet. Den lokala konsumentvägledaren kan hjälpa till i kontakterna med ARN. Väljer man att ta hjälp från juridiskt sakkunnig kan det finnas möjlighet att få ekonomisk hjälp via hemförsäkringens rättsskydd. Läs villkoren i din försäkring. Vid valet av jurist finns det dock enligt Carina Alfvén anledning att vara uppmärksam:
– Det finns de som tyvärr tar på sig uppdrag även om de redan från början ser att klienten inte har möjlighet att få rätt. Ett gott råd är därför att om en tvist kräver ett juridiskt ombud, kolla med vänner och bekanta efter referenser, säger Carina Alfvén och tillägger:
– Vid veterinärbesiktning före köp, gör alltid ett dopingtest! Och om veterinär kommenterar något på hästen, gå vidare med undersökning innan du köper hästen.

Text & foto: Anna Carlsson-Käck (foto porträtt: privat)

CARINAS TIPS & RÅD
Att ha med i köpeavtalet
– Namn på säljare och köpare inklusive adress och personnummer så att du vet att du säljer/köper till/av rätt person. Begär legitimation.
– Namn på hästen. Pass och registreringshandlingar ska medfölja hästen.
– Resultatet av den veterinärbesiktning som gjorts och eventuella friskrivningar från säljarens sida kompletterat med andra för köparen viktiga uppgifter om hästen.
– Hästens utbildningsnivå samt vad den är tänkt att användas till.
– Köpesumman inklusive eventuell moms. Är säljaren näringsidkare och köparen privatperson ska pris alltid anges inklusive moms – även vid annonsering.

Får köparen ha hästen på prov?
– Reglera villkoren – tidsperiod, ansvar med mera – i avtalet.
– Är det aktuellt med återköp ska detta också finnas med i avtalet tillsammans med vilka villkor som då gäller om exempelvis prissättning. Detta är ingen juridiskt tvingande klausul men underlättar vid en eventuell tvist.

OBS! Läs igenom hela avtalet innan du skriver på. Be att få det hemskickat i förväg. Om det är något du inte förstår; fråga någon som kan! Som sista punkt i ett avtal/kontrakt bör alltid stå, oavsett vad avtalet gäller: ”Båda parter har läst, godkänt och förstått ovan avtal.”

Avbetalning?
Vill köparen ha hästen på avbetalning eller betala vid något senare tillfälle? Lämna aldrig ut hästen utan betalning eller påskrivet avtal om hur och när betalning ska ske. Med hjälp av köparens personnummer – fås genom Skattemyndigheten – kan du kontrollera denne hos Kronofogden. Uppgifterna är offentliga. Kronofogdemyndighetens servicecenter har telefonnummer 0771 – 73 73 00.

Andra viktiga avtal
Stallplats: Skriv avtal där det framgår vad stallplatsen kostar per månad inklusive moms, när den ska vara betald och vad som ingår. Skriv också in vad som händer vid utebliven betalning. Avtalet ska skrivas under av båda parter. Hyr du stallplats ska du begära kvitto vid kontant betalning. Ta alltid förskottshyra och referenser INNAN hästen anländer till stallet.
Fodervärdsavtal: Många av de punkter som finns i ett köpeavtal är i princip översättningsbara även till ett fodervärdsavtal. Reglera även ansvaret för hästen och precisera vem som betalar vad om något skulle hända.

Länktips: www.arn.se, www.konsumentverket.se

© 2021 Equestrianwords

Tema av Anders NorenUpp ↑