Färgelanda Ridklubb betyder mycket för många. Det stod klart ikväll när närmare 200 personer och ett 20-tal hästar, slöt upp i det demonstrationståg som gick genom samhället och sedan cirklade runt kommunhuset i Färgelanda i samband med kommunfullmäktiges möte. Budskapet löd: ”Rädda vår ridklubb!”

Uppslutningen var stor under kvällens demonstration.

Uppslutningen var stor under kvällens demonstration.

Färgelanda Ridklubbs framtid är mycket oviss. Den fastighet som kommunen i 20 år har hyrt för klubbens räkning ska säljas. Om det vill sig illa kan klubben stå utan anläggning mycket snart. Hyreskontraktet går ut den sista juni. Arbetet med att hitta en mer långsiktig lösning har pågått i flera år men i våras stod det klart att fastighetsägaren inte tänker förlänga kontraktet. Nu läggs fastigheten ut till försäljning. För att säkerställa en fortsatt verksamhet för Färgelanda Ridklubb vill klubben köpa anläggningen, något som skulle kunna vara möjligt med hjälp av banklån och med kommunen som medfinansiär. Det råder dock delade meningar om fastighetens faktiska värde vilket krånglar till det. Fastighetsägarens värdering säger 8 miljoner medan bankens säger 3,5. Politikerna kan inte ta beslut att stötta köp eftersom osäkerheten om marknadsvärdet är stor och de anser sig inte kunna försvara detta då. Därför kommer säljaren att lägga ut fastigheten till försäljning snarast, för att genom detta få fram marknadsvärdet, skriver ridskolechef Marianne Göthberg på ridklubbens hemsida. Namnlistor och personliga brev Equestrianwords når en trött men nöjd Carina Albertsson strax efter demonstrationens upplösning. Carina är en av sju anställda på ridklubben och är – naturligtvis – en av de som påverkas av en eventuell nedläggning av Färgelanda Ridklubb.

Carina Albertsson, demonstrerade för Färgelanda Ridklubb

Carina Albertsson, demonstrerade för Färgelanda Ridklubb

– Fantastiskt att så många kom! Jag tycker att det var en hoppfull stämning med hejarramsor som ljöd hela tiden. Vi lämnade över namnlistor och flera personliga brev till politikerna. Kommunfullmäktiges ordförande Kerstin Fredriksson (S) kunde dock inte ge några konkreta löften till demonstranterna. Hon pekade främst på det omöjliga i att kommunen skulle kunna gå in och medfinansiera ett köp till överpris. Ett litet hopp gavs dock när hon till tidningen Bohusläningens reporter sa:
– Skulle det visa sig att priset i själva verket blir ett annat då…

Färgelanda Ridklubb har cirka 300 medlemmar och sysselsätter sju personer. Anläggningen består av två stall, ett ridhus, en paddock, betesmark och två bostadshus. Läs mer om kvällens demonstration på Bohusläningens webbplats.

Text: Anna Carlsson-Käck
Foto: Carina Albertsson