Månad: januari 2016 (sida 1 av 2)

Pållen och årets tävlingsdebut

Pllen Från och till låter vi även våra fyrbenta kompisar synas rejält här på Equestrianwords. Tanthästen Joe till exempel och så Pållen. Pållen är dressyrfantomen som vi följt ett bra tag nu. Han tog time out ett tag men är nu tillbaka i full kraft. Just nu tävlar han på Flyinge, stora ridhallen – var annars? OK, första tävlingen för säsongen. Pållen har vilat tävlingsnerverna i vinter. Joggat, tränat på mer ”tvärgång”, försökt hålla mer koll på benen, alla fyra samtidigt. – Bytt tränare också, glöm inte det. – Nej, nej! Pållen har nämligen hamnat lite i de fina träningssalongerna. Tränar för Bo Jenå, jojo man tackar. Jenå, dressyrlegendaren från Flyinge. Landslagsledare med MAKT, inget dåligt sällskap för en Pålle med dubbel koefficient på självförtroendet. – Asch, Jenå, säger han själv. Det var dags nu, inget mer med det. Är man född med stjärnglans så är man. Pållen är mycket medveten om sin status, sitt påbrå. Pappa heter Rohdiamant, morfar heter Metternich. – Tror inte jag behöver förklara det där med diamant eller hur, frågar Pållen i aningen vass ton. Och Metternich en av Europas stora, historiska statsmän. Ledande i politiken under första delen av 1800-talet. – Precis som jag ska bli ledande inom dressyren, menar Pållen och så pratar vi inte mer om det. På Flyinge handlar det om tävlingsstart både lördag och söndag. I lördags var det dags för medelsvår B4. Pållen in i ridhallen i största självförtroende, Ryttaren lite mer nervös men med bling på hjälmen, läppglanset på plats plus att ryttarhåret nu växt så mycket att det räcker till en ”dressyrtantsknut”. – Alla har det, förklarar Ryttaren, titta på storheter som Charlotte Haid Bondegaard, Minna Telde, Charlotte Dujardin. Ryttaren är trygg med sin hårknut, Pållen är trygg med programmet, nu ska han visa den där domaren. Igen!! Oops, lite fusk där i halten och oops, lite slarv där i hörnet. – Ryttarfel, menar Pållen bestämt. Ge mig klara direktiv så går jag vart du vill. Om det inte är något obehagligt på vägen, som en solfläck eller något annat äckligt. Man är väl högt i blod, man har väl temperament. Han håller i alla fall ihop sig själv igenom hela programmet, den goda Pållen. Det blir seger i säsongsdebuten, 70,435 procent. Tjusigt! Pållen är nöjd med dagen, han ska hit nästa dag också. Ett annat program, so what! – Jag kan när jag vill, menar Pållen. – Nu ska jag ladda med hö!

Strömsholm – hästar och kulturhistoria

Säg ”Strömsholm” till en hästintresserad och vederbörande får något drömskt i blicken. Den lilla orten i Västmanland har mycket att berätta, inte minst om hästar och ridning. Följ med på en resa genom 400 år av häst- och ridsporthistoria. 1528 ärvde Gustav Vasa gården Mölnetorp efter sin mormor. Där, mitt på en holme i den strömmande Kolbäcksån, lät Gustav Vasa år 1556 uppföra en kungsgård. Platsen fick namnet Strömsholm. Efter Gustav Vasas död ärvdes Strömsholm av änkedrottning Katarina Stenbock. Det sägs att Katarina var ”de sjukas och fattigas vän” och att hon ofta satt under en stor ek på slottsgården. Där ska hon ha tagit emot medellösa och krassliga bybor som ville träffa henne. En annan sägen säger att eken ska ha planterats för att ge den blivande drottningen Kristina något att binda hästen vid när hon behövde gå bakom trädet och kissa. Strömsholms stuteri Gustav Vasa skapade tidigt en stogång på Strömsholm och importerade hästar för avel från bland annat Holland. Under 1600-talets första hälft byggdes sedan stuteriet ut kraftigt. Kung Gustav II Adolf lät samtidigt uppföra en mängd nya byggnader, bland annat Smedjan (där sadelmakeri och ridshop dag huserar). 1621 fastställdes dessutom den stallstat som man menar var början till den första verkligt organiserade stuteriverksamheten i Sverige. Kring 1640 beslutades att det var dags att bygga ut stogången. För att de stora planerna skulle få plats att förverkligas flyttades hela verksamheten till åsen väster om kungsgården, alltså till den plats där ridskolan finns idag. Det är nu, alltså mot mitten av 1600-talet, som stallplanen får den rektangulära form som den fortfarande har. Slottet byggs Drottning Hedvig Eleonora fick hela Strömsholms län i morgongåva av sin make Karl X Gustaf. När drottningen bara några år efter sitt bröllop blev änka ville hon hellre bo i ett slott än i en gammal kungsgård från Gustav Vasas tid. Hon gav den då moderne arkitekten Nicodemus Tessin d ä ansvaret för byggnationen och 1681 – efter mer än 20 års arbete – stod Strömsholms Slott klart. När Karl XI i slutet av 1600-talet kom till Strömsholm gjordes en stor uppryckning av stuteriets organisation. Kungen var mycket hästintresserad och vid den här tiden började man också upprätta förteckningar över avelshingstarna vid stuteriet. Nu följer en tid av krig och oro i Europa vilket gör att stuteriavel inte prioriteras. När Karl XII tillträder som kung 1697 finns det bara ett par hundra hästar kvar vid stuteriet. I samband med dåvarande kronprins Gustavs – sedermera Gustav III – giftermål med den danska prinsessan Sofia Magdalena renoveras slottet och även stuteriet får sig nu ett uppsving. 1770 finns det 359 hästar i stuteriets stallar vilket är ett rekord som fortfarande håller när det gäller det största antalet hästar på Strömsholm. Från 1810 till cirka 1860 dominerade den svarta Godsven-stammen på Strömsholms stuteri och man gav den till och med namnet ”Strömsholmsrasen”. År 1824 infördes Lantbeskälleriet och blev då inledningen till en stor period i stuteriets historia. Samtidigt byggdes bland annat det Vita ridhuset och flera stallar uppförs på åsen. Central ridskola för armén 1868 grundade Karl XV en central ridskola för armén på Strömsholm. 1871 avvecklades stuteridriften och en hingstdepå inrättas parallellt med ridskolan. 1937 ändrades ridskolans namn till Arméns rid- och körskola. Nu disponerade staten över sammanlagt 110 hingstar fördelade på Strömsholm och Flyinge men i takt med att de beridna trupperna skars ned förändrades också behovet av fyrbenta hästkrafter. 1956 lade man ner hingsdepån helt. Lagom till ridskolans 100-årsjubileum kom beslutet om avveckling av Arméns rid- och körskola. Det dåvarande Ridfrämjandet tog över ridskolan på Strömsholm och de cirka 200 civila elever som då fanns inskrivna i verksamheten togs över av Ridfrämjandet liksom samtliga av ridskolans hästar. För att kunna ta hand om den civila verksamheten bildades en stiftelse med namnet Stiftelsen Ridskolan på Strömsholm och 1970 lämnade armén Strömsholm för gott. Idag är Ridskolan Strömsholm en av landets tre riksanläggningar. Stallarna är fortfarande fyllda av hästar varav ett hundratal är ridskolans. Här finns hippologiska högskoleutbildningen, riksidrottsgymnasium med både hoppning och dressyrinriktning, ridlärarutbildning, kuskutbildning och hovslagarutbildning samt flera distansutbildningar och kortare ridsportsinriktade kurser. Under ett år studerar cirka 1800 elever på Strömsholm, inräknat längre och kortare utbildningar, sommar- och helgkurser. Ett stenkast från den anrika anläggningen, i Ridsportens Hus, huserar dessutom Svenska Ridsportförbundet med sitt kansli. Ett ridsportens Mecka? Och tänk att allt startade med en Kungsgård på 1500-talet. Strömsholm har blivit en unik plats på jorden. Vi får förmoda att Gustav Vasa ler i sin himmel. Text: Anna Carlsson-Käck Foto: Anders Palovaara Källor: ”Hästarnas och ridningens Strömsholm 1528-1979” av Ulla Ståhlberg, ”Strömsholm under fyra sekler” av Margit Tottmar och ”Program Strömsholm”, Hallstahammars kommun

Hästföretagare efterlyser friskolereform

I ett öppet brev efterlyser tre hästföretagare i Göteborgsregionen en friskolereform inom svensk ridsport. De menar att dagens system är otidsenligt och försvårar för de privata näringsidkarna i branschen – som ofta är kvinnor – att överleva. Man vill se ett samarbete med Svenska Ridsportförbundet, bland annat när det gäller arrangemang av tävling. ”Vi undrar fortfarande vad som hände med näringen när LRF valde Ridsportförbundet som huvudsamarbetspartner?”

”Hästnäringen är en växande bransch i den tätortsnära landsbygden, här finns ca 74 % av alla Sveriges ca 365 000 hästar. Branschen består i huvudsak av kvinnor som företagare på landsbygden. En prioriterad grupp i många sammanhang som idag ändå inte har samma förutsättningar som ideella föreningar. Det är hög tid att hästnäringens aktörer får samma och rättvisa förutsättningar. Dagens situation är otidsenlig. I ett flertal kommuner finns nu fler privata ridskolor än föreningsdrivna. I dag är det inte möjligt för hästföretagare att driva ridskola, ordna tävlingar eller ens ordna kompetensutveckling i samverkan med Ridsportförbundet. Ridsportförbundets system är endast öppet för ideella föreningar. De av Ridsportförbundet utsedda banbyggare och domare vågar oftast inte samarbeta med företag, för att de är rädda att det kan bli problem? På vilket sätt gynnar det näringen? På vilket sätt leder det till fler arbetstillfällen inom hästnäringen? I Sverige 2016 är inte längre driftsformen avgörande för vem som kan vara huvudman för skolor och sjukhus. Det är få människor som reflekterar över vem som är juridisk huvudman när man går in i ett Apotek för att hämta ut sin medicin, när man går in i en skola eller ett sjukhus. Om hästnäringen ska kunna fortsätta utvecklas som en näring borde Ridsportförbundet genomföra en friskolereform och öppna för fler driftsformer för ridskolor och tävlingar än ideella föreningar. Det är dags att se fler aktörer inom ridsporten som incitament för bättre kvalitet, utveckling och förnyelse. Det är beklagligt att det fortfarande 2016 inte råder samma förutsättningar för företag som föreningar. Inom ramen för LRFs satsning på att utveckla näringen ”LRF Häst” har näringsfrågan runt ridskolor och tävlingar fallit bort. För oss företagare inom hästnäringen undrar vi fortfarande vad som hände med näringen när LRF valde Ridsportförbundet som huvudsamarbetspartner? Under 2015 åkte Ridsportförbundet runt i Sverige tillsammans med LRF och talade med politiker om hästnäringens utvecklingsmöjligheter, dock inte när det gäller ridskolor och tävlingar. I Västra Götaland var inte ens branschföreningen inbjuden. Det är dags att hästnäringen (oavsett huvudmannaskap) för stall, ridskolor och tävlingar utvecklar en gemensam branschstandard med etiska- och djurhållningsregler, lagkrav, kvalitetskrav, utbildningar, fortbildningar mm som rör branschens alla grenar. I likhet med friskolereformen som genomfördes i Sverige 1992, borde exempelvis öppna jämförelser kunna vara ett utmärkt verktyg för konsumenter inom ridsporten. Det ligger i allas intresse att t.ex etiska regler, kvalitetskrav och lagkrav ska vara styrande för såväl aktiviteter som anläggningar inom hästnäringen.” Maria Kjellberg, Tjuvkil Mellangård Maggan Hammarberg, Hammarbergs Gård Jessica Nordin, Vena Dressyrcenter

Apnea – den osannolika dressyrhästen

”Apnea är beviset på att travare inte behöver bli korv bara för att de inte springer snabbt”, så sa Linnea Rosenberg när jag intervjuade henne. Linnea tävlar medelsvår dressyr med travhästen Apnea. Läs intervjun på Hippson.se.

DUS dagen

Kadrilj från Flyinge under DUS dagenFOTO:LOTTAPICTURES Hoppclinic med Hannes Melin, sitsträning, distansritt, kür med mera. Gänget i DUS, Skånedistriktets ungdomar, hade fått till ett riktigt trevligt program när man ännu en gång bjöd in till Ungdomsdag i Flyinges stora ridhall.   Mycket folk, nästan lika många som när Rolf-Göran Bengtsson var här för några veckor sedan. Ute på parkeringen var det en lång rad bussar. Långväga gäster ville också vara med på Flyinge en sådan här dag. Ridsportens framtid satt på läktarna, mest tjejer förstås och så en hel del mammor och någon enstaka pappa. Och så vi andra som smugit oss med på detta arrangemang som fortfarande är gratis för alla, helt fantastiskt. Hannes Melin inledde med att guida runt i hoppträningens mysterier. Dels red han själv två hästar och så visade han även på ett tredje ekipage hur det ska gå till. Hur man hoppar, svänger, rider emot, tänker och lyckas. Bra? Självklart! Kanske till och med för bra, för fokuseringen bland publiken föll snabbt. Det var liksom roligare att kolla på mobilen, ta selfies, snacka med kompisarna och kolla hur lång kön till fikat var. Synd att inte till hundra procent ta chansen att lyssna när proffsen talar! Men när Flyinges Christina Eghall talade om att sitta rätt, ha balans, påverka – då växte intresset igen. Det här kunde man kanske ta till sig lite bättre än att räkna galoppsprången mot kombinationer. Distansritt kan man ha många åsikter om, helt klart är att de som håller på med detta i Sverige verkligen brinner för sin sport. Några av dem gjorde också en mycket trevlig uppvisning i Flyinge, där man framför allt visade vad som verkligen händer i start och målområde, hur hästarna kollas och sköts om och springer upp inför en skarpögd veterinär.

Foto: Eva Österlund

Flyingepubliken fick se exakt hur det går till när distanshästarna går in och blir kontrollerade i målfållan.Foto: Eva Österlund

Mest är det ju arabiska fullblod som används men islandshästen som kämpade med gänget i arenan var inte dålig han heller. Och en kunnig speaker menade att man kan ha vilken sorts häst som helst om man vill pröva på den här grenen. Så över till Flyinges kadrilj.

  • Har man sett det förut?
  • Ja och det är alltid bra och roligt att se många hästar röra sig i samma program till bra musik.

När man nu hade kryddat upp kadriljen med några körekipage och lite hoppning också blev det en riktig höjdare  

Clara Egholmn Hebsgaard med Extrem FOTO:LOTTAPICTURES

Clara Egholmn Hebsgaard med Extrem
FOTO:LOTTAPICTURES

Kür stod det i programbladet och tanken var från början att Minna Telde skulle rida tillsammans med Clara Egholm och Eva Lundqvist. Nu blev det bara Eva och det räckte gott. Evas eller ”Tulles” historia känner de flesta till. Hur en talangfull och storsatsande hoppryttare råkar ut för en svår olycka, kommer igen mot alla odds och nu storsatsar i para-dressyr med hästen Donnergraf eller ”Pelle” som han kallas inom familjen. Eva red sitt kürprogram, Pelle var pigg och glad, nästan för pigg men ville väl visa upp sitt snygga jag inför så många beundrare. I år satsar de vidare mot de stora mästerskapen och ännu bättre procentsiffor i resultatlistorna. Dagens varmaste applåd gick till Tulle och Pelle! Ellen Rönn visade också dressyr. Tillsammans med sin godkända haflingerhingst liz. Sternbild. Supersnyggt ekipage, Ellen i gammaldags lång rid kjol, lånad av husarerna i Landskrona och Sternbild med extra fluffig man och svans. De båda var med i den svenska truppen vid haflingerrasens eget Europamästerskap som gick i Italien i september förra året.
Johanna Due Boje FOTO:LOTTAPICTURES

Johanna Due Boje
FOTO:LOTTAPICTURES

Ellen hoppas på fortsatt samarbete med den fina hingsten. Nu gäller det att få hästens italienske ägare att tycka detsamma! Stipendieutdelning hör till, så även i år. Årets ungdomsledare är Erika Hasselberg från Lomma Ridklubb och i Klagshamns Ryttarförening finns Årets ungdomssektion. Efter ett intensivt program som även innehöll uppvisning med talangfulla Johanna Due Boije och rolig hästagility avrundades dagen med körning. Duellmaraton där yngsta kusken, Victoria Persson var tio år gammal. Och körde stor häst under pappa Fredriks vakande fyrspannsögon. Mycket trevlig dag och oerhört ambitiöst och proffsigt ordnat av det hårt arbetande DUS-gänget. Det blir väl en fortsättning nästa år? För dem som missade alltihop finns chansen att se det hela på Equisport som var där och filmade hela dagen!   Eva Österlund  

Eva Lundqvist

Marathonkörning under DUS dagen FOTO:LOTTAPICTURES

Marathonkörning under DUS dagen
FOTO:LOTTAPICTURES

Marathonkörning under DUS dagen FOTO:LOTTAPICTURES

Marathonkörning under DUS dagen
FOTO:LOTTAPICTURES

”Bli inte arg – gör om!”

Paulinda Friberg trotsade kylan och höll clinic på Grevagården i Skövde förra helgen. Equestrianwords utsända fanns på plats för Hippsons räkning. Här kan du läsa Paulindas bästa tips om hur du får hästen att gå bättre på tävling.

Ridsportinspirerad kollektion från Gina Tricot

Snart är det dags för Gina Tricot Grand Prix i Borås och Gina Tricot släpper inför tävlingarna en ridsportinspirerad kollektion. Här kommer ett smakprov från kollektionen som släpps den 11 februari. ginatricot1collage ginatricotcollage Image-bild_1 Image-bild_2 Image-bild_6

Alternativ metod för uppsittning?

Något att satsa på inför säsongen 2016. 🙂 Att använda uppsittningspall är ju bara så B liksom… Amerikanen Surge McGurges visar hur det ska gå till. Lycka till och var rädd om huvudet. Hjälm är alltid att föredra vid all uppsittning. //Anna Carlsson-Käck

Tårtan går bort när skola och idrott möts

När Skolinspektionen gav ett ridsportgymnasium föreläggande om att sluta med traditionen om att bjuda på tårta när man trillat av blev det en livlig debatt i sociala medier. Men vad menade Skolinspektionen egentligen? Vad säger de på skolan? Och blir det verkligen ett totalt tårtförbud? I en artikel på Hippson.se får frågorna svar, läs artikeln HÄR.

Tankar från läktaren i samband med RGB:s clinic

 Vi, två definivt medelålders kvinnor, sitter i ett hav av hästintresserade, unga tjejer, lite äldre tjejer, killar, gubbar, tanter. Läktarna i Flyinges stora ridhall är inte helt fyllda men så går det också in en hel del publik här. Det är clinic med svensk ridsports största affischnamn, hoppryttaren Rolf Göran Bengtsson (vi som har varit med ett tag säger ju ”Roffe” så där självklart. Andra kör med ”RGB” – lite mer modernt kanske). Lite av en tradition har det blivit, att fira trettonhelg med just ”Roffe”, här på hans gamla hemmaplan. Det handlar om att utbilda hästar i hoppning från allra första grunden upp till Grand Prix-nivå.

 Rolf-Göran Bengtsson med Brenda Lee avslutade clinicen FOTO:LOTTAPICTURES


Rolf-Göran Bengtsson med Brenda Lee avslutade clinicen
FOTO:LOTTAPICTURES

Man undrar stillsamt – vad gör jag här? Vad gör 80 procent av den övriga publiken här? Det blir aldrig Grand Prix för de allra flesta, det blir kanske inte ens grunden. Men ändå är vi här allihop, förväntansfulla och glada. Och så kommer han då, inridande på Fecybelle, ett sexårigt sto e. Carambole. Ägd av hans hoppkollega Maria Gretzer, dagens konferencier och ”förklarare” när det blir alltför knepigt. Redan där, i den inledande uppvärmningen av denna eleganta häst inser man varför man har pyntat en ganska rejäl summa för att få vara med här och nu. Det är alltid fantastiskt att se någon som verkligen vet vad han sysslar och som kan förmedla och förklara detta till dem som inte kan lika mycket. Rolf-Göran förklarar, visar, byter galopp, rider över cavaletti, hoppar hinder. Pratar hela tiden, om det viktiga markarbetet, om att träna och rida den unga hästen på rätt sätt. Han är noga, närmast petig, något som Maria Gretzer gillande påpekade flera gånger. – Både när han rider och när han instruerar sina elever. – Vi ryttare behöver jobba mer med oss själva, kontrar Roffe. Att orka, att vara på plats i rätt tid och och inte hindra hästen utan följa med. – Om du inte har balansen i din egen kropp – då är det svårt att få hästen i balans, påpekar Maria. Hon är mycket nöjd med hur han behandlar hennes fina sexåring som är lite spänd inför den stora publiken. – Att Fecybelle är spänd är ett bevis för att hon är vaken, det är positivt, menar Roffe. På läktarna är det full aktivitet, lite i smyg. Folk antecknar, tar mobilbilder och diskuterar det mästaren just sagt, fast tyst, tyst. Man vill ju inte störa det som händer i arenan. – Det är inte varje dag man får sin häst tillriden av en OS-medaljör, menar Maria Gretzer, innan det är dags för nästa punkt.  Tre yngre ryttare kommer in, två tjejer, Alexandra Jönsson och Tilda Eldh och en kille, Dennis Johansson. De rider absolut inte dåligt, en av dem är för övrigt med i gruppen som går elitidrottsprogram på Flyinge. Ändå ser man snart skillnad, det blir ännu bättre. Hästarna ska  gå ordentligt framåt, stilla hand som ändå är stadig, hästen runt innerskänkeln och koll på yttertygeln på böjda spår. Grundkurs? Ja, kanske, men att rida inför alla de granskande ögonen runt arenan kunde nog skrämma upp den bäste och göra vilken duktig ryttare som helst spänd. Vi i den medelålders sektionen tyckte att de unga klarade sig superbra och det var säkert den gruppen som den yngre publiken lättast kunde identifiera sig med. – Kan dom så kan jag med, var nog en tanke som de flesta hade med sig när gruppen var klar. En paus i ett Flyingevenemang handlar mycket om mingel. ”Alla” var ju där och podiet bjöd inte bara på kaffe och macka utan många återfann varandra efter alla helgdagar. Och även om Skånepubliken har sett Rolf-Göran Bengtsson på banorna och på träningarna i massor med år, så vill man nog ändå vara på plats när det är clinic. – Han är ju en av oss. Samtidigt är man så stolt över att ”en av oss” har lyckats så totalt inom sin sport, man säger hej när han passerar, man är med på ett litet hörn, det är härligt! En mix av hoppryttare, Henrik Anckarcrona, Erika Lickhammer och fälttävlansryttare, dvs Niklas Lindbäck var nästa trio på tur. Niklas på hästen Cendrillion e. Milan – Ragtime Band xx, (uppfödd av Cecilia Nibér) och där tog Maria Gretzer chansen att berätta om ekipagets insatser under årets tävlingssäsong , inte minst tävlingen i Blair i Skottland.
 Rolf-Göran Bengtsson undervisar Henrik Ankarcrona med Sabreur hoppar hinder på volt FOTO:LOTTAPICTURES


Rolf-Göran Bengtsson undervisar
Henrik Ankarcrona med Sabreur hoppar hinder på volt
FOTO:LOTTAPICTURES

Vi som satt bakom ägar- och uppfödargänget till Cendrillion riktigt kände hur stolta de var över sin fina häst. Supersiffror får den här hästen i dressyren, trivs i terrängen men banhoppningen måste bli ännu bättre. –  Halvhalter, mer aktiv och så kommer det; ”Rid in under dig själv”. Jaha, hur många förstod det där egentligen? Ärligt? – Då kan den lyfta upp dig i luften kvickare och rundare, fortsätter Rolf-Göran. Jaha? – Öka frekvensen i galoppen, blir det för långa språng tappar du i höjd. Jamen, det där förstod vi nog i alla fall. Och hästen hoppar superfint! Undrar hur han kan hålla sig i form, Roffe alltså. Han är ju inte direkt ungdom han heller längre och att ha ridit så otroligt många hästar genom åren måste ju slita. Men det syns inte, han kan till och med prata obehindrat medan han hoppar hinder. Bara det. Vad letar han själv efter i den förhoppningsvis perfekta hopphästen. – Det ska vara lite blod i dem! Jaha! Det är väl klart. Oförstående pojkvän till entusiastisk hästtjej ser mycket skeptisk ut. Varför har han hängt med till denna julafton för hästfolk? Vi andra fattar och när Rolf-Göran jämför med stjärnor han ridit i de riktigt stora sammanhangen som Ninja och Pialotta, ja då hänger vi verkligen med igen. – De ska vara positiva att jobba med, de ska vilja, de ska vara korrekta exteriört. Den positiva inställningen till ”jobbet” kommer med tiden. Han pratar om om millimeterkommunikation med hästens mun, om sittkomfort och att undvika ”handridning” och att ta och ge. Pennorna går varma på läktarna, det här, det här är bara så BRA. clinic_LG-8 Nästa  gäng in, Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Sandra Carlsson! Här blir det nästan lite för bra. Clinicen övergår på något sätt till en hoppträning med landslaget. Bra? javisst men det kunde varit bättre, enklare kanske lite piggare. En kommunikation där publiken även kunde höra ryttarnas frågor och lösningar på eventuella problem hade i mina ögon och öron gett mer även om Rolf-Göran förklarar varför han lägger en bom framför eller en bom bakom hindren. Fast egentligen gör det inte så mycket. Se tre så fina och talangfulla hästar är fullt tillräckligt för många i publiken och när skimmelstoet Vera Wang och Sandra Carlsson visar sin fulla kraft – ja då kunde man nästan önska sig en ”qatarisk” plånbok. ”I’m gonna give you an offer you can’t refuse”, säger man. Direkt till vackra Vera. Vilken häst! Alltihop avslutas med att Master Bengtsson rider Brenda Lee född 2008 e. Camargue, skimmelstoet som redan har massor med meriter och tog titeln Morgondagens stjärna vid senaste Ryttargalan. Nya trix, ny proffsig ridning, nya tips och förklaringar. Då har det gått många timmar sedan starten och man undrar hur han orkar. Att hålla ångan uppe och få en svensk publik att sitta kvar i bänkarna tills allra sista minuten. NU fattar vi det här med hoppning!! Noterat:

  • Att Maria Gretzer är lysande som kommentator. Lagom lättsam, otroligt kunnig och vilken känsla för när det är exakt rätt att komma in med en bra kommentar som knyter ihop en programpunkt med nästa. Vi vill ha mera Gretzer med mikrofon i hand på de stora ridsportsarrangemangen!
  • Att alla var där; hoppryttare, dressyrfolk, kuskar, fälttävlansryttarna. Det var bara att gå upp på podiet på kortsidan och hänga lite med ridsport-Sverige. Det kändes bra!
  • Att årets mössa i alla svenska ridstallar är grovstickad merd stor bullig tofs. Alltså den som har hängt med ett bra tag nu men som alltså inte tappar i popularitet. De som tänker lite extra kör garntofs eller fuskpälstofs.
  • Att väldigt många hade egna fikakorgar med. Tradition på Flyingeevenemang, javisst men kanske inte så kul för restaurangen som bullat upp rejält mitt på podiet. Det var bara att stödfika flera gånger.
  • Att svenska ryttarprofiler fortsätter att säkra nästa generation tävlingsryttare. Säkra källor meddelade att Erika Lickhammer är gravid och att det är bebisdax i sommar.
  • Att de som red under den här clinicen var Dennis Johansson/Irco Cowboy, Alexandra Jönsson/Daylights Diana, Tina Eldh/Delia VDL, Niklas Lindbäck/Cendrillion, Erika Lickhammer/Djibouti, Henrik Anckarkrona/Sabreur, Peder Fredricson/H&M Joli Coeur, Sandra Carlsson/Vera Wang, Stephanie Holmén/Uncle Blue, Rolf-Göran Bengtsson/Fecybelle och Brenda Lee.

Text: Eva Österlund, foto:LottaPictures   Att svenska ryttarprofiler fortsätter att säkra nästa generation tävlingsryttare. Säkra källor meddelade att Erika Lickhammer är gravid och att det är bebisdax i sommar.            

Äldre inlägg

© 2018 Equestrianwords

Tema av Anders NorenUpp ↑