Inför Svenska Ridsportförbundets stämma i maj har nu valberedningen lämnat sitt förslag på ordförande, det är Marjut Sohlman-Carlström från Mariefred. Nuvarande ordförande Anders Mellberg, ställer inte upp för omval. Läs mer i Svenska Ridsportförbundets pressmeddelande: ”När valberedningen presenterar sitt förslag till ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet är det första i gången i förbundets 100-åriga historia som en kvinna står överst på listan. Marjut Sohlman-Carlström från Mariefred föreslås bli ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet, ett av de största idrottsförbunden i Riksidrottsförbundet. Marjut Sohlman-Carlström har en lång erfarenhet av ridsporten, både som ryttare, uppfödare och C-tränare, och har kombinerat sitt yrke som ortoped med att vara tävlingsläkare i ridsporten och också varit ledamot av Svenska Ridsportförbundets Säkerhetsutskott. Marjut Sohlman-Carlström har under många år verkat som läkare och verksamhetschef inom den offentliga vården men arbetar nu som privatpraktiserande ortoped vilket bland annat innebär en större flexibilitet och frihet och hon tycker i och med det att hon har den tid som krävs för att leda ett stort idrottsförbund på ett ansvarfullt sätt. Marjut Sohlman-Carlström har tävlingsridit upp till 1,40-hoppning och drev under en tid avelsverksamhet, som sedan ett par år är avvecklad. Med nästan 50 års erfarenhet av ridsporten och tusentals timmar i ridhus, stall och på tävlingsbanor har Marjut en gedigen erfarenhet av ridsporten och den har i mångt och mycket präglat livet utanför arbetet. Hennes två döttrar rider också och Marjut har följt deras utveckling upp i klasserna. – Marjut kombinerar effektivitet och noggrannhet från sitt arbete med engagemang och positiv energi från stallbacken för att få saker genomförda och nå uppsatta mål, säger valberedningens ordförande Katarina Häggström. Svenska Ridsportförbundet med sin omfattande verksamhet på ridskole- och tävlingssidan och cirka 150 000 medlemmar blir nästa utmaning för ortopedläkaren från Mariefred. – Det har varit en grannlaga uppgift att ta vara på alla de förslag som inkommit till valberedningen i år, men också väldigt roligt att ta vara på det engagemang som finns i rörelsen, fortsätter Katarina Häggström. Marjut Sohlman-Carlström säger så här om förslaget av henne som ny ordförande: – Jag är glad och hedrad över att vara valberedningens förslag och hoppas stämman ger mig förtroendet att leda Svensk Ridsport vidare in i framtiden. Blir jag på stämman formellt vald ser jag fram mot att få medverka till en positiv utveckling av sporten. Det är inte bara ordförande som väljs på Svenska Ridsportförbundets stämma. Tre nya ledamöter i förbundsstyrelsen ska väljas, liksom ordförande och ledamöter i de fem sektionerna. Svenska Ridsportförbundets stämma äger rum den 23 maj i Karlstad och då välj bland annat ny ordförande efter avgående ordförande Anders Mellberg.” Så här ser valberedningens förslag till ny styrelse ut i sin helhet: Marjut Sohlman-Carlström, Ordförande Helena Carlsson, Omval Gabriella Bragée, Nyval Emma Olsson Björs, Nyval Tomas Torgersen, Nyval Kvarstår till 2017: Ulf Brömster Peter Ljungcrantz Eva Myrgren Maria Sundin För sektioner, klicka HÄR.