tvsändning 14 LG

Företagen bakom Swedish Rider Trophy och tv-kanalen Horse1 har ekonomiska problem. Foto: Lottapictures

Swedish Rider Trophy är tävlingen med de stora prissummorna som lockar hem våra internationella hoppstjärnor att tävla på hemmaplan och Horse1 är tv-kanalen som sänder program för oss hästälskare. Grundaren och mannen bakom företagen som driver de två är Timothy Smart. En herre med många företag och där flera av dem har ekonomiska problem. Störst är problemen i Hästkanalen AB som driver Horse1.  Företaget har närmare tio ärenden hos Kronofogden, några är för delgivning, andra har inte hunnit så långt än. Det rör sig om skulder på drygt 400 000 kronor till olika fordringsägare, bland annat Equipe, ett företag som filmar många av programmen som sänds samt Skatteverket. Equestrianwords har funnit totalt åtta aktiebolag knutna till Smart, i sex av dessa är inte årsredovisningen för föregående år inlämnade till Bolagsverket och flera av dem är eller har varit aktuella hos Kronofogden. Bland dem som inte lämnat årsredovisning i tid finns Swedish Rider Trophy AB, som arrangerar tävlingen med samma namn. Där har även funnits ett föreläggande hos Kronofogden i företaget som bildades så sent som 2013 och därmed är försenade med sin första årsredovisning. Det är därför svårt att veta hur ekonomin i bolaget ser ut. Vilket hade kunnat ge en fingervisning om framtiden för den mycket populära tävlingsserien. Annika Ersgård är sportchef för hoppningen hos Svenska Ridsportförbundet, hon säger att man från förbundets sida inte visste om att Smarts företag har ekonomiska problem och man har därför inte heller förhållit sig till problemet. – Jag kan inte svara på hur vi hanterar detta då jag inte visste om det, säger hon. På frågan huruvida det blir någon Swedish Rider Trophy i år svarar hon ja. – Ja, det ska bli av, så ser i alla fall planen ut. Equestrianwords har sökt Timothy Smart för en kommentar om situationen i Hästkanalen AB och övriga bolag och för att fråga vad som händer med Swedish Rider Trophy men han har valt att inte svara på våra frågor. Annika Grundberg