Förståelse för fysikens lagar är nödvändigt för att hovslagare och veterinärer ska kunna göra ett ännu bättre arbete. Uno Yxklinten höll en inspirerande lunchföreläsning på Chalmers Tekniska Högskola. Foto: Lotta Karlsson

Förståelse för fysikens lagar är nödvändigt för att hovslagare och veterinärer ska kunna göra ett ännu bättre arbete. Uno Yxklinten höll en inspirerande lunchföreläsning på Chalmers Tekniska Högskola. Foto: Lotta Karlsson

Ett kanske något udda inslag i den ordinarie verksamheten på Chalmers Tekniska Högskola var fredagens lunchföreläsning med hovslagare Uno Yxklinten. Men så är också herr Yxklinten själv ett något udda inslag inom sitt gebit. Han har doktorerat i teknisk fysik och mekanik men valde sedan hovslageriet som yrkesbana. – Jag är fysiker och självlärd hovslagare, som han själv presenterar sig. På Chalmers håller han lunchföreläsning för att få tillstånd en samverkan mellan veterinärmedicin och biomekanik. – Biomekanik är mekanik överförd på levande varelser. Men det är ofta veterinärer som utför jobbet och de har inte den mekaniska kompetensen. Han efterfrågar en grundläggande kurs i fysik- och mekanik för veterinärer om kanske fem poäng men ställer sig också den retoriska frågan – hur många veterinärer skulle vara intresserade.
Att beräkna hur belastningen blir är inte helt lätt på levande varelser. Foto: Lotta Karlsson

Att beräkna hur belastningen blir är inte helt lätt på levande varelser. Foto: Lotta Karlsson

Förhoppningsvis sådde Yxklinten ett frö till kommande projekt där hästens rörelsemönster kan studeras och räknas på ett sätt som i slutänden skapar en större kunskap och förståelse för hur till exempel felaktiga benställningar hos föl ska korrigeras på bästa vis.