Andrea Barth, verksamhetschef på Södertälje RK, berättar om hur de blev Årets ridskola.

Andrea Barth, verksamhetschef på Södertälje RK, berättar om hur de blev Årets ridskola.

Årshjul, handlingsplaner, tydliga mål och en uppriktig vilja att verkligen ”se” alla elever; så lyder en del av framgångsreceptet för Södertälje Ridklubb som blev Årets Ridskola 2013. Under Företagarforum berättade verksamhetschef Andrea Barth hur de har lyckats. När Andrea Barth kom till Södertälje Ridklubb, SRK, kom hon direkt från ledande positioner inom näringslivet. Businesstänket följde liksom med från start. SRK fungerade väl men något saknades, tyckte Andrea. – Vi hade våra lektioner, eleverna kom för att rida och sedan åkte de hem. Tävlingssektionen slet med sina tävlingar och hade svårt att hitta funktionärer… Vi hade ganska hög personalomsättning och parkeringen utanför anläggningen stod tom oroväckande ofta tyckte jag. Här fanns en potential att göra mer. Det hade redan gjorts ett omfattande arbete inom klubben med att ta fram en värdegrund för SRK där man slagit fast hur man ville vara som klubb och vad man ville göra. Och det är Andreas första tips; sätt grunden och jobba sedan efter den. Alla beslut som tas ska bottna i värdegrunden. På SRK började man nu arbeta mer påtagligt på det viset. Det andra tipset handlar om att lyssna. Vad vill eleverna ha? – Våra elever ville rida sina lektioner och gärna ta en fika efteråt. Men de ville också ha möjlighet att vara med på korta kurser och även ha kurser där de själva kunde styra upplägget. Andrea och kollegor lyssnade. Och eleverna kom och med dem ett engagemang. – Det är min teori att sedda personer vill engagera sig. Plötsligt dök tillexempel ridskoleelever upp utanför lektionstid för att göra saker tillsammans på ridklubben. SRK hade redan en etablerad tävlingsverksamhet som under Andreas ledning ”snäpptes upp” en aning. Inspirationen tog hon från utlandstävlingarna. – Det gäller att erbjuda det där lilla extra och fundera på vad vill JAG ha hjälp med när jag är ute på tävling? Och så försöka erbjuda det. Idag står parkeringen på Södertälje Ridklubb sällan tom. Det pågår aktiviteter nästan alla veckans dagar, året runt med träningar, lektionsridning, kurser, events av olika slag och tävlingar. Klyftorna mellan privatryttare och lektionsryttare har försvunnit och man har roligt igen. Tillsammans. Att åstadkomma detta har inte gått av sig själv och man anar att det inte varit helt friktionsfritt. Andrea är också tydlig med att hon inte är rädd för att vara obekväm och ta konflikter. – Det måste man våga för att komma vidare. Andreas tips för en framgångsrik verksamhet

 • Använd Svenska Ridsportsförbundets lathund för framgångsrikt påverkansarbete. Du hittar den här: http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_31738/cf_559/Lathund_3_Faktainsamling_2013.PDF
 • Gör ett årshjul där allt står med, allt från lektionsplanerande och ridläger till tävlingar och faktureringsdagar. Ett årshjul kan sträcka sig över flera år.
 • Gör en handlingsplan (utifrån årshjulet) med tydliga mål men var medveten om att startsträckor och processer är långsammare i en förening än i en näringsverksamhet. I handlingsplanen ska det också framgå vem som gör vad.
 • Involvera hela organisationen (styrelse, personal, sektioner osv)
 • Hur arbetar valberedningen? Titta inte på i första hand vilka som kan tänka sig att sitta med i styrelsen. Titta istället på vilka kunskapsluckor som finns i styrelsen. ”Inventera” föreningens medlemmar. Titta på dem med nya ögon. Vilka kunskaper har vi i föreningen?
 • Ha en aktiv kommundialog. Var med på företagsfrukostar osv och berätta m klubben.
 • Var med på sociala medier. Det är där ungdomarna finns.
 • Se över arbetsrutinerna på alla nivåer.
 • Inför (vecko)rapporter från personalen.
 • Våga prova – våga misslyckas.
 • Fira ofta och fira allt! SRK uppmärksammar och firar det mesta.
 • Ha roligt!Text Anna Carlsson Käck, foto Lotta Karlsson