Helena Andreason, jurist vid LRF Konsult försökte lotsa deltagarna genom den juridik som gäller vid försäljning av hästar. Foto: Lotta Karlsson

Helena Andreason, jurist vid LRF Konsult försökte lotsa deltagarna genom den juridik som gäller vid försäljning av hästar. Foto: Lotta Karlsson

Nästa punkt på Hästföretagarforum är hästjuridik. Ett viktigt ämne som kanske inte lockar till lika många skratt som Kittel gjorde. Hur undviker man trassel när man köper och säljer häst? En del kan man reglera med avtal men inte allt. De lagar som gäller vid hästhandel är Köplagen och Konsumentköplagen. Man kan avtala bort Köplagen. Undvik formuleringen ”befintligt skick” i avtal. Lagarna är uppbyggda kring saker. I lagarna ses hästarna som saker. De fungerar inte alls lika bra på djur som är föränderliga. Köper man en begagnad TV vet man vad man kan förvänta sig men det vet man inte om man köper en 10-årig häst. Är den begagnad eller inte? Som köpare bör man gå igenom varenda millimeter av hästen för att vara säker. Man ska veterinärbesiktiga och vara med vid besiktningen. I lagen står det ”säljaren svarar för fel som funnits vid tidpunkten för överlämnandet”, hur vet man vilka eventuella fel som fanns vid överlämnandet? Konsumentköplagen går inte att avtala bort. Man kan via avtal förtydliga vad som gäller. Köpet ska gå tillbaka om hästen är i ett sämre skick än vad köparen kunde förvänta sig till det pris som betalats. Också svårt att specificera, vad kan man förvänta sig och till vilket pris? Konsumentköplagen är uppbyggd som så att det man köper ska fungera till 100 procent även om det är en levande häst man köpt. Vad är egentligen 100 procent? Vid konsumentköp är det säljaren som ska bevisa att ett fel som visat sig inom sex månader efter avlämnandet inte fanns vid denna tidpunkt. Konsumenten behöver med andra ord bara upptäcka felet, inte bevisa någonting… Som köpare, om det är fel på hästen så kan man begära prisavdrag, omleverans, hävning, skadestånd. Tips vid försäljning:

  • upplys om precis allt
  • vem är köparen och vad förväntar hon sig
  • skriv in förväntningarna i avtalet
  • använd en jurist i förebyggande syfte

Håll en låg profil vid försäljning, utlova inte att hästen kan en massa saker. Även vad som gäller när man hyr ut stallplatser gicks igenom. Informationen från föredraget kommer att finnas på Hästföretagarforums hemsida.