Förhandlingarna mellan staten och ATG om ett nytt avtal har dragit ut på tiden. Något som påverkat Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, då deras verksamhet till stor del finansieras av medel från ATG. Men igår meddelade äntligen regeringskansliet i ett pressmeddelande att ett nytt avtal är klart, det nya avtalet löper fram till halvårsskiftet 2015. För HNS del innebär det nya avtalet att man får ett något minskat anslag vilket kompenseras genom att regeringen ger ett ökat anslag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och hippologutbildningen. – Vi är fortfarande en stor medfinansiär av utbildningen och tanken är att vi ska ha samma struktur och samverkan som tidigare. Den här ändringen har ingen praktisk betydelse, säger HNS vd Stefan Johanson till Equstrianwords. För HNS del har det varit en något orolig tid där det varit svårt att planera framåt då man inte vetat vilka medel man kommer att kunna röra sig med. Är avtalstiden på 1,5 år kort? – De senaste 7-8 åren har det varit korta avtalsperioder. Det handlar om osäkerheten kring spelpolitiken, säger Johanson. För HNS gäller det nu att visa vilken betydelse svensk hästnäring har för Sverige. – Vi är ingen förhandlingspart i avtalsförhandlingarna. Jag tycker att det nya avtalet visar att regeringen sett att hästnäringen är viktig. Nu gäller det att göra ett bra jobb. Att tillsammans med näringen och organisationerna visa att vi gör ett bra arbete. Annika Grundberg