Hushållningssällskapet, JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och Sötåsen naturbruk bjöd in till en biogasdag under torsdagen. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar om olika biogasprojekt och efter lunch blev det en rundvisning på Sötåsens egen biogasanläggning där man rötar hästgödsel tillsammans med annan gödsel. Man hämtar gödsel från två större hästanläggningar, bland annat Axvalla travbana. Deltagarna var en blandning av biogasproducenter, forskare, elever som läser KY-utbildning till biogastekniker, bönder och nyfikna stallägare. Karolina Thorell, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, berättade om deras verksamhet och även om hur stor hästnäringen är i landet. Det stod ganska klart att det behövs gränsöverskridande arbete mellan lantbrukare och hästnäringen för att komma igång med produktion av biogas med hjälp av hästgödsel i en större omfattning. Smittskyddsfrågor är också något som måste tas hänsyn till om man ska blanda gödsel från många gårdar i en biogasanläggning.

Mats Edström från JTI berättade om ett EU-projekt som genomförts av länderna kring Östersjön. Östersjön är övergödd och lantbruket har en del av ansvaret för detta. Om man kan använda gödslet till att göra biogas minskar man samtidigt övergödningen av vattnet.

Mats Edström från JTI berättade om ett EU-projekt som genomförts av länderna kring Östersjön. Östersjön är övergödd och lantbruket har en del av ansvaret för detta. Om man kan använda gödsel till att göra biogas minskar man samtidigt övergödningen av vattnet.

Att producera biogas är en inte helt enkel process.

Att producera biogas är en inte helt enkel process.

biogas
"Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, den startar på ett kick, det är en makalös manick".

”Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, den startar på ett kick, det är en makalös manick”.

Biogasdagen arrangerades även i samarbete med följande organisationer: EU, Jordbruksverket, LRF, HNS och Statens Provningsanstalt. Text: Annika Grundberg Foto: Lotta Karlsson