En forskningsstudie gjord vid ett universitet i Australien visar att meloxicam, den verksamma substansen i Metacam, ger färre biverkningar på föl än andra NSAID-preparat såsom till exempel Fenylbutazon. I studien ingick 20 friska föl yngre än sex veckor. Det visade sig att koncentrationen av drogen i fölens blod var likvärdig med den i en vuxen häst, däremot försvann det snabbare ur kroppen på fölen än på vuxna hästar. Föl, yngre än tre veckor, som fick 0,6 milligram meloxicam/kilo var tolfte timma visade inga tecken på att drogen lagrades i kroppen. Slutsatsen man drog var att en oral dos om 0,6 milligram per kilo var tolfte timma visade en plasmakoncentration som troligtvis är läkande. Till skillnad mot vad som är fallet med andra NSAID-läkemedel verkar föl ha större motståndskraft mot meloxicam än vad som visats hos vuxna hästar. Fotnot: Studien har genomförts vid School of Animal and Veterinary Sciences, Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australien. Läs tidigare artikel i ämnet HÄR.