Svensk Travsport/Svensk Galopp och finansdepartementet har inte kunnat komma överens om ett nytt avtal när det gamla löpte ut vid månadsskiftet. Därför förlängs det gamla avtalet med fyra månader. Avtalet finansierar HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, verksamhet, vilket bland annat omfattar de tre riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. – Finansdepartementet har visat lågt intresse för förhandlingarna och läget är mycket mer pressat i år än andra år, säger HNS vd Stefan Johanson om det fyra månader långa avtal som träffats mellan Svensk Travsport/Svensk Galopp och staten.

Stefan Johanson, vd för HNS, säger att det råder ett ansträngt läge i förhandlingarna mellan staten och trav- och galoppsporten.

Stefan Johanson, vd för HNS, säger att det råder ett ansträngt läge i förhandlingarna mellan staten och trav- och galoppsporten.

När man inte kunde komma överens har man ”köpt” sig tid genom att förlänga det gamla avtalet. Förhandlingarna kommer att återupptas i höst. – Trav- och galoppsporten tappade mellan 4-5 procent i spelomsättning förra året och tappet har fortsatt i år så det är ett ansträngt läge, säger Johanson. Spelmonopolet finns inte längre och det har givetvis drabbat trav- och galoppsporten. Och när spel på hästar går sämre blir det också mindre pengar till idrotten som helhet. Den svenska modellen för spel på hästar innebär att hela överskottet från ATG:s spel går tillbaka till hästsporten. – Vi kan inte stillatigande sitta och se hur ATG:s konkurrenskraft och vår intjäning urholkas och bryts ned av oreglerade aktörer samtidigt som staten via sitt monopol dels beskattar oss högst i världen, dels lagt så omfattande restriktioner på ATG att man i princip är helt bakbunden. Sammantaget skadas hela den svenska hästnäringen av vad som nu pågår, säger Hans Ljungkvist, ordförande i Svensk Travsport i ett pressmeddelande. Fakta ATG och idrotten: Hästnäringens Nationella Stiftelse finansieras främst genom ett årligt anslag om 50 miljoner kronor. Anslaget grundar sig på statens villkor för spel på hästar. Överskottet från spel på hästar ska gå till anslag för övergripande insatser av riksintresse för svensk hästnäring. (Källa www.nshorse.se) Överskottet från Svenska Spel går tillbaka till idrottsrörelsen, först och främst till den lokala barn- och ungdomsverksamheten. Pengarna från Svenska Spel till idrottsrörelsen omfattar två tredjedelar av det statliga stödet till idrotten. (Källa www.rf.se)