Det finns flera nätverk för hästföretagare runtom i landet. En del är informella, andra formella. Mest känt är kanske Hästföretagarna som är en nationell organisation. Nu ska Hästnäringens Nationella Stiftelse ta nytt grepp om frågan genom en omstart i arbetet med regional samverkan. Man kommer i projektet att samarbeta med LRF, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Känns det igen? Kan vara för att när Jordbruksverket fördelade medel från handelsgödsel- och bekämpningsmedelsskatterna till projekt med inriktning på livskraftigt hästföretagande under åren 2006-2010 fanns det flera projekt på temat. LRF genomförde 2006 ett projekt som handlade om nätverk inom hästsektorn. Hushållningssällskapet i Halland (HästHalland) gav sig 2008 i kast med regionala nav. Svenska Ridsportförbundet genomförde under två år (2009-2010) projektet regionala forum för hästsektorn och även HNS genomförde ett projekt på temat under 2010.

Vill undvika spretighet
Så här säger Stefan Johanson, vd i HNS, i ett pressmeddelande inför den nya satsningen på regional samverkan:
– Samverkan inom hästnäringen är lika viktigt regionalt och lokalt för att kunna tala med en röst och undvika spretighet. Det är på de regionala och lokala planen som besluten fattas vilka många gånger innebär en direkt påverkan för både människor och hästar. Att skapa nätverk med bred samverkan mellan de regionala hästorganisationerna är en lösning som förstärker näringens möjligheter. Regional samverkan har även identifierats som viktigt i regerings landsbygdsstrategi.

Har tagit med sig erfarenheter från förr
Man skriver också: ”Ett antal regionala nätverk har funnits och bildats men svårigheten har ofta legat i att få dem långsiktigt livskraftiga.” Karolina Thorell kommer att vara projektledare och nationell koordinator. Vi frågar henne varför de tror att det ska gå bättre den här gången?
– Vi tar med oss erfarenheterna från det som gjorts tidigare och vi har identifierat ett antal frågor som är viktiga för näringen. Bland annat hästen i kommande landsbygdsprogram. Att det från start finns en nationell koordinator är också en fördel. Nätverken kommer också att rekrytera regionala koordinatorer som kommer att få arvode.
– Det blir ett symboliskt arvode med syftet att skapa ansvar kring rollen som regional koordinator. Satsningen kommer att pågå under tre år med årliga avstämningar. För ett tag sedan skrev vi om LRF:s satsning på hästnäringen, läs den artiken HÄR.