Ännu en hästorganisation

fOTO:LOTTAPICTURES
HNS, SvRF, ASVH, SH, Hästföretagarna, LRF, SPAF, SG, STC, SIF, HYN, Hästnäringens Representationsråd, European Horse Network och så vidare och så vidare. Hur många av organisationerna som rabblades upp ovan vet du något om? Vad gör de? Behövs de? Samarbetar de eller är de en samling stuprör som rinner ut i varsitt dike? Uppfinns hjulet gång på gång?

Hur det än är med den saken så är ytterligare en hästorganisation på väg att se dagens ljus. Det är LRF som i samarbete med bland annat Svenska Ridsportförbundet vill starta ett LRF Hästföretagarna enligt samma koncept som LRF Mjölk. Härom veckan hade Landsbygdsdepartementets hästgrupp möte. Där gav Andreas Heimbrandt från LRF en lägesrapport om organisationens arbete med LRF Hästföretagarna.

Så här rapporteras det från mötet: ”Hästnäringen är en framtidsbransch som utgör en viktig del i LRF:s arbete för livskraftiga företag i de gröna näringarna. Omkring en tredjedel av landets hästar finns i lantbruksföretag. LRF arbetar bland annat med att förbättra villkoren genom att påverka politiker och beslutsfattare på alla nivåer. Det handlar exempelvis om ökad förståelse för hästens betydelse i kommunen, skattefrågor, regelförenkling, djur- och smittskydd, miljö, markfrågor och framtida jordbrukspolitik. LRF vill höja ambitionsnivån ytterligare och profilera sig ännu tydligare som en intresse- och företagarorganisation för hästföretagare. Diskussioner pågår om att utveckla en branschorganisation, LRF Hästföretagarna, som på ett effektivt sätt kan samla hela näringen och gemensamt driva dess frågor. Enkelt kan det sägas handla om att skapa en jämförbar struktur med LRF Skogsägarna, LRF Trädgård och LRF Mjölk. Inledande diskussioner med SvRF, ATG, HNS och Hästföretagarna har varit positiva. Även Hästnäringens representationsråd är positiva och LRF undersöker för närvarande hur ett sådant branschben skulle kunna organiseras och finansieras. ”

Pinkar revir
Jag har följt hästnäringen på nära håll under flera år nu. Mycket bra har gjorts och det nätverkande som pågår mellan hästföretagare runt om i landet har betytt mycket för arbetet att göra hela branschen mer seriös. Det blir alltmer vanligt med hästverksamheter som drivs helt vitt. Svarta pengar och fiffel förekommer fortfarande i allt för stor utsträckning men de som driver seriösa och lagliga verksamheter blir fler och de syns och tar plats – det är bra. Men jag har också sett hur medel går till snarlika projekt runtom i landet. Man uppfinner hjulet flera gånger. Organisationer pinkar revir och samarbetar inte utan man gör samma sak på flera ställen utan samverkan. Det har till exempel genomförts flera projekt om regional samverkan. Men de regionala nätverk som, enligt mig, är mest framgångsrika är de som sprungit ur engagemang från företagarna själva och inte ur ekonomiskt bistånd från EU. Så kommer ytterligare en hästorganisation att göra skillnad? Behövs den? Ja, jag tror att den både kan göra skillnad och få betydelse. Men då måste alla organisationer få vara med på tåget och samarbeta. Bort med revirpinkandet och bjud in alla att vara med. För vår hästnärings bästa.

Text: Annika Grundberg 
Illustration/foto: Lotta Gyllensten

2 kommentarer

  1. Hästföretagarna finns ju redan. Var passar de in i LRF:s nya bild? Men lite förvånad blir jag allt av LRF:s helomvändning. Det var ju inte såå längesedan man beslutade sig för att göra sig av med sin särskilda tjänst med fokus på häst…

  2. Vi får väl se om de kommer att driva viktiga frågor som att hästföretag ska räknas som jordbruk i plan- och byggfrägor, samt den snedvridna konkurrensen för privata ridskolor..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2021 Equestrianwords

Tema av Anders NorenUpp ↑